KLUB BRZDĄCA: Zajęcia prowadzone w formie zabawy ruchowych oraz plastycznych/manualnych. W zajęciach dzieci uczestniczą wraz z rodzicami dla dzieci  w wieku od około 1,5 roku do 3 lat.

ŚRODA: godz. 16:30-18:00, Ośrodek  Kultury w Sarnowie, ul. Szkolna 3.

Uwaga: Zmiana miejsca zajęć od 1.03.2019 roku.

Odpłatność: 30zł/msc

Opłatę należy uiścić z góry,  do 10 dnia każdego miesiąca przed rozpoczęciem zajęć.