wlesie 1

 LAS - KLIMATYCZNE MIEJSCE – cykl zajęć realizowany w okresie październik 2019 – czerwiec 2020 dla dzieci i młodzieży w gminie Psary w ramach PRACOWNI EDUKACJI ŻYWEJ.

Opis warsztatów:

Wyjście do okolicznego lasu będzie poświęcone badaniom środowiska przyrodniczego, gdzie dzieci poznawać będą jego najważniejsze elementy: drzewa, rośliny, zwierzęta (lub ich ślady) z użyciem lup oraz pudełek do obserwacji owadów, lornetek, mikroskopów terenowych. Warsztaty mają na celu nie tylko dostarczenie uczestnikom wiedzy przyrodniczej oraz wiedzy z zakresu ochrony środowiska, ale również – poprzez oddziaływanie na różne zmysły i wspieranie procesów rozwojowych – przyczyniać się do budowania bliskiej relacji z przyrodą i miejscem ich zamieszkania. Uczestnicy warsztatów będą rozwijali spostrzegawczość oraz ćwiczyć koordynację ruchową. Warsztaty będą sprzyjać budowaniu solidarności grupowej i zwiększaniu motywacji do nauki przedmiotów przyrodniczych. Napotkane ślady degradacji przyrody np. wysychające cieki wodne, masowe zmiany chorobowe drzew, śmieci, także będą stanowiły materiał edukacyjny. Znajdowane w terenie oznaki degradacji lasu, do którego dzieci poczuły coś pozytywnego (chociażby zaciekawienie), budzą zwykle sprzeciw u młodych ludzi i chęć zmiany sytuacji. Zademonstrowane zostaną i omówione najprostsze sposoby polepszenia sytuacji.

Zajęcia zawierać będą elementy przygody, kreatywne rozwiązywanie problemów (także naukowych) czy zagadek. Dzieci będą mogły wykonywać prace manualne z użyciem wielu dostępnych materiałów plastycznych (glina, plastelina, sznurki, wełna, elementy znalezione w lesie itp…).

Liczba osób w grupie: maksymalnie 15.

Czas trwania zajęć: 90 minut, 2 razy w miesiącu (soboty)

Miejsce zajęć: Lasy w gminie Psary i związane z nimi tematy dotyczące m.in. przyrody, klimatu, kształtowania i ochrony środowiska, tereny atrakcyjne przyrodniczo: wzniesienia „Góra Maćkowa” źródła potoków Prodło i Psarka, zbiornik Rogoźnik III wraz z potokiem Jaworznik, psarskie podmokłe łąki, stara hałda w Gródkowie, wzdłuż Przemszy w Preczowie,

Odpłatność: 10 zł/zajęcia

Prowadzący zajęcia: to edukator ekologiczny – Marek Warski - współpracujący z Fundacją Pracownia Edukacji Żywej. Absolwent Wydziału Nauk o Ziemii Uniwersytetu Śląskiego, zdobywający swoje doświadczenie w wielu terenowych praktykach z zakresu m.in geologii, biologii, meteorologii, hydrologii oraz innych. Pasjonat przyrody Polski, zwłaszcza ptaków drapieżnych.

Strona internetowa:
http://pez.org.pl/

Filmiki na You Tube:
https://www.youtube.com/watch?v=DlrWTllrsZQ

Jakie cele będą realizowane w czasie zajęć:

Cele warsztatów:

1. Promowanie wśród dzieci i nauczycieli walorów przyrody gminy Psary, zwłaszcza odkrywanie i pokazywanie wartości przyrody w najbliższym otoczeniu

2. Budowanie i wzmacnianie bliskiej, osobistej relacji dzieci z przyrodą, co przyczynia się do budowania postawy odpowiedzialności za jej ochronę.

3. Profilaktyka Syndromu Deficytu Natury – zjawisko polega na spowodowanym m.in. współczesnym rozwojem multimediów „odcięciu” dzieci od kontaktu z przyrodą, będącą ważnym źródłem bodźców rozwojowych. Skutkuje to szybko rosnącym zasięgiem psychofizycznych deficytów rozwojowych.

4. Dostarczenie informacji na temat zjawisk i procesów przyrodniczych (w tym zmian klimatycznych), współzależności obserwowanych w miejscu prowadzenia warsztatów, o których dzieci uczą się w ramach edukacji szkolnej.

5. Prowadzenie edukacji ekologicznej (ochrona środowiska życia człowieka) spójnie powiązanej z edukacją przyrodniczą, jako sposób na zwiększenie efektywności nauczania ich obu. Poprawi to skuteczność propagowania działań proekologicznych i zasad zrównoważonego rozwoju, gdyż oprze je na konkretnych doświadczeniach uczestników nabytych w trakcie zajęć terenowych.

6. Propagowanie wśród dzieci spędzania wolnego czasu w przyrodzie, co stanowi jedną z form profilaktyki zdrowotnej oraz wspiera w dzieciach i młodzieży procesy adaptacyjne do współczesnego świata, w tym do świata przyrody.

7. Wspieranie w dzieciach i młodzieży postawy badawczej dzięki obserwacjom, pomiarom i ich interpretacji podczas warsztatów.

 ZAPISY NA ZAJĘCIA ODBYWAJĄ SIĘ TELEFONICZNIE: 32 267 22 59

Proponowana lokalizacja zajęć - tereny zielone gminy Psary.

Planowany start zajęć: październik w zależności od tego kiedy zbierze się grupa minimum 10 osób.