Warsztaty rysunku - odbywają się 2 razy w miesiącu po 2 godziny zegarowe (120 minut) wg harmonogramu.

Najbliższe terminy zajęć to:

8 LISTOPADA - piątek godz. 16:00-18:00

22 LISTOPADA - piątek godz. 16:00-18:00

                            *************************

6 GRUDNIA - piątek godz. 16:00-18:00

20 GRUDNIA - piątek godz. 16:00-18:00

Odpłatność:

40zł/mc

Opłatę należy uiścić z góry,  do 10 dnia każdego miesiąca przed rozpoczęciem zajęć.

Zapisy na zajęcia i płatność dokonywane są przez system zajęciowy dostępny tutaj: e-zajęcia.