flags poland 1232 305611 listopada cała Polska obchodzić będzie jedno z najważniejszych świąt w kalendarzu - ŚWIĘTO NIEPODLEGŁOŚCI.

Symbol polskiego zwycięstwa i walki o wolność i niezależność, po 123 latach ciemiężenia i zniewolenia. W tym szczególnym dniu pamiętajmy o polskich bohaterach i ich heroicznej walce o nasza lepsza przyszłość.

"A gdy do boju wyruszysz, o synu,
Serce matczyne za tobą pogoni,
Przy tobie będzie w każdej chwili czynu,
Wielką miłością od złego osłoni.
W ogromnym trudzie i codziennej męce
Matczyne ręce."

(fragment pieśni "Matczyne Ręce", autor kpt. Adam Kowalski, dziennikarz, kapitan Wojska Polskiego).

Powstanie pieśni "Matczyne ręce" datuje się na drugą połowę lat 30 ubiegłego wieku. Autorem pieśni  jest Adam Kowalski, dziennikarz, kompozytor i kapitan Wojska Polskiego. Pojawiła się w wielu śpiewnikach, ale po raz pierwszy ukazała się w wydanym w 1937 roku Śpiewniku "100 pieśni żołnierskich".