Ułatwienia dostępu

  • Skalowanie treści 100%
  • Czcionka 100%
  • Wysokość linii 100%
  • Odstęp liter 100%

joomplu:75761 maja, po raz pierwszy w naszej gminie, odbyła się majówka z zumbą, czyli gminne bicie rekordu w ilości osób ćwiczących zumbę na świeżym powietrzu. Słoneczny poranek oraz sprzyjająca aura sprawiły, że na boisku wielofunkcyjnym w Preczowie w pełnej gotowości stawiło się ponad 50 uczestniczek, które na początku przywitał Wójt Gminy Psary Tomasz Sadłoń. Po oficjalnym rozpoczęciu, tanecznym krokiem, przez ponad półtorej godziny imprezę prowadził, znany na śląsku, licencjonowany trener zumby Radosław Nosal. 

W tym niecodziennym spotkaniu udział wzięli nie tylko mieszkańcy naszej gminy, ale również okolicznych miejscowości, a nawet przypadkowi „spacerowicze”, którzy porwani entuzjazmem ćwiczących pań, z marszu dołączali do roztańczonej grupy. Pomimo zmęczenia wszystkie uczestniczki, z uśmiechem na twarzy wyraziły chęć powtórzenia tego wydarzenia organizowanego przez Gminny Ośrodek Kultury Gminy Psary. GALERIA

 

Strona zrealizowana w ramach projektu z III Osi Programu Operacyjnego Polska Cyfrowa na lata 2014-2020 - „Zwiększenie stopnia oraz poprawa umiejętności korzystania z Internetu, w tym z e-usług publicznych w szczególności realizuje cel stworzenie trwałych mechanizmów podnoszenia kompetencji cyfrowych na poziomie lokalnym” 3.2 „Innowacyjne rozwiązania na rzecz aktywizacji cyfrowej” dotyczący realizacji projektu systemowego pn. „Konwersja cyfrowa domów kultury” - zadanie GOK gminy Psary: goknet-GOK Gminy Psary wita w sieci!