Ułatwienia dostępu

  • Skalowanie treści 100%
  • Czcionka 100%
  • Wysokość linii 100%
  • Odstęp liter 100%

joomplu:68923 maja 2015 uroczyście obchodzono w naszej gminie Święto uchwalenia Konstytucji 3 Maja. Po Mszy Świętej odprawionej w kościele pw. Wniebowzięcia NMP w Dąbiu przez proboszcza ks. Edwarda Kołomańskiego , uczestnicy uroczystości przemaszerowali do   wyremontowanego i  zmodernizowanego budynku Ośrodka Kultury w Dąbiu, gdzie odbyły się występy artystyczne. Przed publicznością zaprezentowali się w pięknym programie artystycznym uczniowie szkoły podstawowej im. Tadeusza Kościuszki w Dąbiu oraz Zespoły Śpiewacze.

Na uroczystości gościli Wójt Gminy Psary Tomasz Sadłoń z żoną, Wicewójt Gminy Psary Marta Szymiec,  Przewodniczący Rady Gminy Psary Jacenty Kubica i Radni Rady Gminy Psary, Sekretarz Gminy Psary Mirella Barańska-Sorn , Radny Rady Powiatu Marian Kozieł, Sekretarz Zarządu Gminnego ZK RP i BWP Józefa Skrzydlak i Członek Zarządu Joanna Karyś,  sołtysi, Strażacy-Ochotnicy, Członkinie KGW, członkowie LKS,  dyrektorzy wszystkich placówek oświatowych i instytucji gminy Psary, przedstawiciele biznesu i polityki, licznie zgromadzeni mieszkańcy gminy.

W swym wystąpieniu Wójt Gminy Psary odniósł się do chlubnych tradycji demokracji, uchwalonej konstytucji i nawiązał do obecnych czasów i bieżących sukcesów gospodarczych gminy. Po części oficjalnej goście uroczystości zostali zaproszeni przez Wójta na poczęstunek przygotowany przez GOK Gminy Psary. GALERIA 

Strona zrealizowana w ramach projektu z III Osi Programu Operacyjnego Polska Cyfrowa na lata 2014-2020 - „Zwiększenie stopnia oraz poprawa umiejętności korzystania z Internetu, w tym z e-usług publicznych w szczególności realizuje cel stworzenie trwałych mechanizmów podnoszenia kompetencji cyfrowych na poziomie lokalnym” 3.2 „Innowacyjne rozwiązania na rzecz aktywizacji cyfrowej” dotyczący realizacji projektu systemowego pn. „Konwersja cyfrowa domów kultury” - zadanie GOK gminy Psary: goknet-GOK Gminy Psary wita w sieci!