Ułatwienia dostępu

  • Skalowanie treści 100%
  • Czcionka 100%
  • Wysokość linii 100%
  • Odstęp liter 100%

„Muzycznie i radośnie” pod takim hasłem odbyła się uroczystość  z okazji Dnia Kobiet w Ośrodku Kultury w Sarnowie, 17 marca 2012.Przed licznie zgromadzoną publicznością swój program artystyczny zaprezentowała Grupa Teatralna „Robaczki”, która przedstawiła widowisko kabaretowe „Mąż i żona” oraz scenkę humorystyczną ”Rodzaje kobiet”, następnie widzowie mieli okazję posłuchać krótkiego koncertu piosenek w wykonaniu Zespołu „Zagłębianki”.

Znaczną część wieczoru zajęły popisy artystyczne uczestników zajęć muzycznych odbywających się Ośrodku Kultury w Sarnowie. Zarówno wokaliści jak i muzycy grający na instrumentach wzbudzili wielki podziw publiczności, która owacyjnie nagradzała poszczególne wykonania piosenek gromkimi barwami.

Zakończeniem spotkania był konkurs „Jaka to melodia?” w szranki muzycznej rywalizacji stanęło 5 Pań i dwóch Panów. Po trzech emocjonujących rundach ex aequo I miejsca przyznano Marii Trefon, członkini Zespołu „Zagłębianki” i Katarzynie Sonik, mamie jednego z uczestników zajęć muzycznych, II miejsce zajęła Edyta Osada, także mama młodego wokalisty z Sarnowa.

W  tej szczególnej uroczystości  udział wzięli min. Wójt Gminy Psary Tomasz Sadłoń, Radni Rady Gminy z sołectwa Sarnów Małgorzata Pasek i Aleksander Jewak, Sołtys Sarnowa Mieczysław Sobczyk, Dyrektor GOK Gminy Psary Anna Nagły, Dyrektor Szkoły Podstawowej im. A. Szklarskiego w Sarnowie Małgorzata Barańska, Wiceprzewodnicząca Rady Rodziców przy Szkole w Sarnowie Anna Burda, Sekretarz Akcji Katolickiej w Sarnowie Ewa Urbańska, Prezes KGW  Maria Dziedzic, Instruktor Zespołu „Zagłębianki” Janina Okularczyk.

Do wszystkich Pań obecnych na uroczystości Wójt Gminy Psary skierował pełne ciepła i serdeczności życzenia, a symboliczny bukiet kwiatów przekazał na ręce Marii Dziedzic, Pani Prezes  KGW.

 

joomplu:3549joomplu:3553joomplu:3534joomplu:3558

PRZEJDŹ DO GALERII

Strona zrealizowana w ramach projektu z III Osi Programu Operacyjnego Polska Cyfrowa na lata 2014-2020 - „Zwiększenie stopnia oraz poprawa umiejętności korzystania z Internetu, w tym z e-usług publicznych w szczególności realizuje cel stworzenie trwałych mechanizmów podnoszenia kompetencji cyfrowych na poziomie lokalnym” 3.2 „Innowacyjne rozwiązania na rzecz aktywizacji cyfrowej” dotyczący realizacji projektu systemowego pn. „Konwersja cyfrowa domów kultury” - zadanie GOK gminy Psary: goknet-GOK Gminy Psary wita w sieci!