FERIE ZIMOWE z GOK 3ŚWIĘTA, ŚWIĘTA I PO ŚWIĘTACH, 🥳a przed nami Nowy Rok….
Wprawdzie zaczynamy nowy rok z lekkim falstartem, bo od 28 grudnia obowiązują nas kolejne obostrzenia.
Co oznacza w dalszym ciągu zawieszenie naszej działalności stacjonarnej, aż do 17 stycznia, ale nie tracimy ducha i dobrego humoru.🤪
W dalszym ciągu z uśmiechem na ustach i pozytywnym myśleniem kontynuujemy swoją pracę dla Was na naszym facebookowy profilu.
Zaczynamy od ferii i zapraszamy do skorzystania z pomysłów na spędzenie wolnego czasu oraz wspólną zabawę.🧐🏂
Jak to mówią z Nowym Rokiem, nowym krokiem...i takie hasło chcemy, żeby przyświecało naszej działalności w 2021 roku. Liczymy, że umilimy wam trochę ferie i przetrwamy kolejne utrudnienia w dobrym nastroju.💪🥰
Beechtown Cty Mall
Beechtown Cty Mall1
Beechtown Cty Mall2

REGULAMIN UDZIAŁU W QUIZIE FERIE NA WESOŁO”

 ORGANIZATOR: Gminny Ośrodek Kultury Gminy Psary

 2.CELE KONKURSU

  • Aktywizacja dzieci, młodzieży oraz dorosłych

  • Rozwijanie pomysłowości, spostrzegawczości oraz kreatywności uczestników

3.ZASIĘG QUIZU

Quiz obejmuje teren gminy Psary oraz mieszkańców zamieszkujących gminę Psary.

Quiz prowadzony będzie za pośrednictwem mediów społecznościowych GOK, poprzez fanpage GOK na facebooku.

 4.UCZESTNICY

Adresatami Quizu są dzieci i młodzież szkół podstawowych oraz dorośli mieszkający w gminie Psary.

 5.KATEGORIE WIEKOWE

Brak szczegółów.

Udział w quizie jest równoznaczny ze zgłoszeniem się oraz akceptacją niniejszego regulaminu. Osoby niepełnoletnie, mogą wziąć udział w quizie tylko pod warunkiem uzyskania zgody rodzica/opiekuna prawnego.

 7. ROZSTRZYGNIĘCIE QUIZU

W okresie ferii quizy będą publikowane w formie postów w każdy wtorek (5.12 stycznia) i piątek (8,15 stycznia). Rozpoczynać się będzie o godzinie 12:00 i trwał będzie do godz. 15:00.

Zwycięzcą quizu zostanie osoba, która jako pierwsza udzieli poprawnej odpowiedzi w komentarzu do zamieszczonego posta na facebookowym fanpageu GOK .

W możliwie najkrótszym terminie laureaci zostaną powiadomieni drogą elektroniczną o rozstrzygnięciu quizu oraz miejscu i terminie odebrania nagrody.

Wyniki zostaną ogłoszone także na: profilu facebooka GOK oraz stronie internetowej: www.gok.psary.pl.

 9.NAGRODY

W każdym quizie zostanie przyznana 1 nagroda.

Z laureatem GOK będzie komunikował się za pomocą prywatnych wiadomości przesłanych za pośrednictwem aplikacji messenger.

Laureat zobowiązany będzie do podania imienia i nazwiska oraz danych kontaktowych w celu ustalenia możliwości odbioru nagrody.

 

 KLAUZULA INFORMACYJNA DOTYCZĄCA PRZETWARZANIA DANYCH OSOBOWYCH

 Administratorem danych osobowych zbieranych i przetwarzanych przez Gminny Ośrodek Kultury w Gródkowie oraz podległe mu placówki, jest dyrektor Gminnego Ośrodka Kultury w Gródkowie, ul. Zwycięstwa 2, 42 575 Gródków;

  • W sprawach z zakresu ochrony danych osobowych możliwy jest kontakt z inspektorem ochrony danych osobowych drogą elektroniczną: Ten adres pocztowy jest chroniony przed spamowaniem. Aby go zobaczyć, konieczne jest włączenie w przeglądarce obsługi JavaScript. lub telefonicznie pod numerem tel:32/267-22-59;

  • Każdorazowo podczas pozyskiwania danych osobowych zostaną Państwo poinformowani o celu, podstawie prawnej i okresie przetwarzania danych osobowych;

Na podstawie art. 13 ust. 1 i 2 rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (ogólnego rozporządzenia o ochronie danych), Dz.U.UE.L.2016.119.1 (dalej: RODO), uprzejmie informujemy, że dane osobowe, w postaci: imię, nazwisko, telefon/email, zbierane i przetwarzane są w celu organizacji quizu w ramach akcji Ferie zimowe z GOKiem.

2) Podanie przez Pana/Panią danych osobowych jest niezbędne w celu organizacji quizu. Jest Pan/Pani zobowiązany do ich podania a konsekwencją niepodania danych osobowych będzie niemożność udziału w quizie i odbioru nagrody

3) Pani/Pana dane osobowe nie będą przekazywane do odbiorców znajdujących się w państwach poza Europejskim Obszarem Gospodarczym (Kraje Unii Europejskiej oraz Islandia, Lichtenstein i Norwegia).

4) Pani/Pana dane osobowe będą przechowywane przez okres organizacji quizu, a także po jej zakończeniu do momentu wygaśnięcia roszczeń jak również wykonania obowiązków wynikających z przepisów prawa, w tym w szczególności podatkowych i rachunkowych.

5) Posiada Pani/Pan prawo dostępu do treści swoich danych oraz prawo ich sprostowania, usunięcia, ograniczenia przetwarzania, prawo do przenoszenia danych, prawo wniesienia sprzeciwu, w tym celu zawiadomi Pani/Pan Administratora w formie pisemnej.

7) Ma Pan/Pani prawo wniesienia skargi do Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych gdy uzna Pani/Pan, iż przetwarzanie danych osobowych Pani/Pana dotyczących narusza przepisy Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r (RODO).

8) Zgodnie z obowiązującym prawem Pani/Pana dane możemy przekazywać podmiotom przetwarzającym je na nasze zlecenie, np. podwykonawcom naszych usług oraz podmiotom uprawnionym do uzyskania danych na podstawie obowiązującego prawa np. sądom lub organom do tego uprawnionym.