Ułatwienia dostępu

  • Skalowanie treści 100%
  • Czcionka 100%
  • Wysokość linii 100%
  • Odstęp liter 100%

Honeyview Akrobatyka Artystyczna 3

Jedne z najbardziej popularnych zajęć organizowanych przez nasz ośrodek. Dzieci uczą się pod opieką profesjonalnych instruktorów akrobatyki ze Studio Activo z Dąbrowy Górniczej.

Zajęcia odbywają się w trzech grupach dwa razy w tygodniu we wtorki i czwartki w sali gimnastycznej w Szkole Podstawowej w Gródkowie, ul. Leśna 2:

I grupa - AKROBATYKA ARTYSTYCZNA GR. POCZĄTKUJĄCA 16:00

II grupa - AKROBATYKA ARTYSTYCZNA GR. ŚREDNIOZAWANSOWANA 17:00 

III grupa - AKROBATYKA ARTYSTYCZNA GR. ZAWANSOWANA 18:00


Czas zajęć: 60 min
Koszt zajęć: 100 zł dla osób spoza terenu gminy, 80 zł dla osób z terenu gminy Psary.
Wymagana rejestracja w systemie zajęciowym GOK Gminy Psary.

Na zajęciach dzieci i młodzież nauczą się figur akrobatycznych oraz układów choreograficznych, współpracy oraz pracy z własnym ciałem.

Zajęcia charakteryzują się łączeniem elementów akrobatyki z różnymi technikami tańca. Jest to alternatywna forma aktywności ruchowej, w której uczestnicy doskonalą swoje umiejętności na pozalekcyjnych zajęciach rekreacyjno-sportowych; wzbogacając swoją wiedzę o kulturze fizycznej oraz o sztuce tańca.

Strona zrealizowana w ramach projektu z III Osi Programu Operacyjnego Polska Cyfrowa na lata 2014-2020 - „Zwiększenie stopnia oraz poprawa umiejętności korzystania z Internetu, w tym z e-usług publicznych w szczególności realizuje cel stworzenie trwałych mechanizmów podnoszenia kompetencji cyfrowych na poziomie lokalnym” 3.2 „Innowacyjne rozwiązania na rzecz aktywizacji cyfrowej” dotyczący realizacji projektu systemowego pn. „Konwersja cyfrowa domów kultury” - zadanie GOK gminy Psary: goknet-GOK Gminy Psary wita w sieci!