Pomagamy budować wzajemne więzy i poczucie integracji ze społecznością lokalną. Aktywnie współpracuje z lokalnymi środowiskami, odpowiadając na potrzeby kulturalne. Wspieramy także w dużym stopniu rozwój amatorskiego ruchu artystycznego.