Ułatwienia dostępu

 • Skalowanie treści 100%
 • Czcionka 100%
 • Wysokość linii 100%
 • Odstęp liter 100%

Centrum Edukacji Ekologicznej widok z lotu ptaka

Centrum Edukacji Ekologicznej w Górze Siewierskiej

Godziny otwarcia:
w sezonie październik – marzec: godz. 9:00-17:00
w sezonie kwiecień – wrzesień: godz. 8:00 – 21:00

Parking przy ul. Złotej 1
42 -575 Góra Siewierska

Wstęp bezpłatny.

 

Centrum Edukacji Ekologicznej w Górze Siewierskiej ma na celu zapoznawać odwiedzających gości z zagadnieniami ochrony środowiska naturalnego oraz edukować w zakresie lokalnej bioróżnorodności. Na terenie o powierzchni 1,7ha rozmieszczono szereg atrakcji przybliżających tematykę edukacji ekologocznej. Główną atrakcją parku jest 15-metrowa wieża widokowa, z której rozpościera się widok na panoramę Zagłębia.

 

Jakie atrakcje czekają na Ciebie w Centrum Edukacji Ekologicznej w Górze Siewierskiej?

 • 15-metrowa wieża widokowa,

 • ścieżka edukacyjna z 23 tablicami, na których znajdują się informacje dotyczące niskiej emisji CO2, w tym jedna tablica z aplikacją mobilną, dzięki której można wyświetlić 6 modeli domu 3D w rozszerzonej rzeczywistości,

 • plac zabaw z tyrolką,

 • plac zabaw ze strefami do eksperymentów, które wykorzystują zmysł wzroku, smaku, zapachu, dotyku i słuchu (z szumiącymi rurami, gongami tybetańskimi, litofonami, dzwonami rurowymi i głuchym telefonem),

 • sztuczna pasieka z ulami,

 • ogród roślin leczniczych,

 • ogród geologiczny,

 • ogród meteorologiczny,

 • amfiteatr,

 • edukacyjny plac zabaw dla maluchów o tematyce meteorologicznej z bezpieczna nawierzchnią,

 • ścieżki sensoryczne,

 • infrastruktura parkowa (ławki, stojaki na rowery, stoły parkowe oraz kosze na śmieci).

Teren parku jest oświetlony i ogrodzony, a wszystkie furtki i bramy są zamykane na noc. Teren jest monitorowany całodobowo 28 kamerami. Osoby z niepełnosprawnością ruchową mogą dostać się na szczyt wieży widokowej za pomocą schodołazu - w tym celu należy wcześniej skontaktować się z Gminnym Ośrodkiem Kultury Gminy Psary pod numerem telefonu 32 267 22 59.

Centrum Edukacji Ekologicznej w Górze Siewierskiej zostało otwarte w kwietniu 2022. Miejsce powstało w ramach partnerskiego projektu „Zagłębiowski Park Linearny – rewitalizacja obszaru funkcjonalnego doliny rzek Przemszy i Brynicy”, realizowanego przez 6 jednostek samorządu terytorialnego z Zagłębia Dąbrowskiego: Dąbrowę Górniczą – lidera, Będzin, Sosnowiec, Sławków, Siewierz i Psary. Koszt inwestycji wyniósł 3 923 772,01 zł, z czego aż 95% stanowiły pozyskane dotacje – 2 536 085,73 zł ze środków unijnych w ramach RPO WSL oraz 1 205 373,75 zł zł z Górnośląsko-Zagłębiowskiej Metropolii.

Regulamin Centrum Edukacji Ekologicznej

 

 

Strona zrealizowana w ramach projektu z III Osi Programu Operacyjnego Polska Cyfrowa na lata 2014-2020 - „Zwiększenie stopnia oraz poprawa umiejętności korzystania z Internetu, w tym z e-usług publicznych w szczególności realizuje cel stworzenie trwałych mechanizmów podnoszenia kompetencji cyfrowych na poziomie lokalnym” 3.2 „Innowacyjne rozwiązania na rzecz aktywizacji cyfrowej” dotyczący realizacji projektu systemowego pn. „Konwersja cyfrowa domów kultury” - zadanie GOK gminy Psary: goknet-GOK Gminy Psary wita w sieci!