10:00-12:00 

Na ratunek przyrodzie - warsztaty o domowych sposobach na ochronę środowiska naturalnego - budowanie domków dla zapylaczy i sadzenie roślin oczyszczających powietrze

 

INFORMACJE PRAKTYCZNE:

 

prowadząca: Marta Białas

 

co będzie się działo:

Spotkanie ma na celu poznanie podstawowych zagadnień z zakresu ochrony środowiska, wpływu zanieczyszczeń na życie i zdrowie człowieka, domowych sposobów jego ochrony, w tym bioróżnorodności zwierząt, poprzez podejmowanie działań lokalnych.

Uczestnicy zajęć będą mogli wysłuchać wykładu o zagrożeniach dla środowiska naturalnego z powodu działalności człowieka. 

Pracując w grupach uczestnicy będą mogli samodzielnie skonstruować domek dla owadów do zawieszenia w przydomowym ogródku oraz posadzić do doniczek rośliny oczyszczające powietrze w pomieszczeniach.  

-przebieg zajęć: 

Wprowadzenie. 

Quiz z wiedzy ogólnej z zakresu ochrony środowiska. 

Prelekcja – zagadnienia związane z ochroną środowiska, elementy botaniki i zoologii. 

Praca w grupach lub samodzielna – wykonanie domków dla owadów zapylających oraz sadzenie roślin oczyszczających powietrze w pomieszczeniach.

Wiek uczestników: osoby dorosłe, młodzież, rodziny z nastolatkami

Materiały do budowy domków dla zapylaczy, doniczki, ziemię i kwiaty zapewnia organizator.

 

-zapisy: 

formularz zgłoszeniowy - aktywny do dnia 18 kwietnia, potwierdzenie zgłoszeń na bieżąco, limit 20 osób

https://forms.gle/Lkuzwj6nhZGBoqMh6