Ułatwienia dostępu

  • Skalowanie treści 100%
  • Czcionka 100%
  • Wysokość linii 100%
  • Odstęp liter 100%

IMG 20221114 WA00102

Miejsce zajęć: Ośrodek Kultury Strzyżowice
Godzina rozpoczęcia: poniedziałki o godz.
16:00
Czas trwania: 60 minut
Koszt zajęć: 40 zł/ miesiąc
Wymagana rejestracja w systemie zajęciowym GOK Gminy Psary.

Zajęcia nauki gry w szachy prowadzone przez doświadczonego szachistę. Uczestnicy zajęć poznają na nich zasady poruszania się figur na planszy, rolę i funkcje figur, zasady gry oraz rozpoznawania sytuacji szachowych.

Zajęcia prowadzi instruktor nauki gry w szachy Ireneusz Witas-Tryjański.

Strona zrealizowana w ramach projektu z III Osi Programu Operacyjnego Polska Cyfrowa na lata 2014-2020 - „Zwiększenie stopnia oraz poprawa umiejętności korzystania z Internetu, w tym z e-usług publicznych w szczególności realizuje cel stworzenie trwałych mechanizmów podnoszenia kompetencji cyfrowych na poziomie lokalnym” 3.2 „Innowacyjne rozwiązania na rzecz aktywizacji cyfrowej” dotyczący realizacji projektu systemowego pn. „Konwersja cyfrowa domów kultury” - zadanie GOK gminy Psary: goknet-GOK Gminy Psary wita w sieci!