Ułatwienia dostępu

  • Skalowanie treści 100%
  • Czcionka 100%
  • Wysokość linii 100%
  • Odstęp liter 100%

IMG 20221110

Miejsce zajęć: Gminny Ośrodek Kultury w Gródkowie
Godzina rozpoczęcia:
środy o godz.16:00
Czas trwania: 90 minut
Koszt zajęć: 50 zł/ miesiąc
Wymagana rejestracja w systemie zajęciowym GOK Gminy Psary.

Pracownia małych form przestrzennych to cykl warsztatów na których dzieci poznają twórczość plastyczną  w wymiarze przestrzennym. Samodzielnie będą mogły stworzyć rzeźbę lub inną formę plastyczną w realnym trójwymiarze. Na zajęciach uczestnicy korzystać będą z takich materiałów jak papier, gips, przedmioty z recyklingu czy plastik.

Zajęcia prowadzi instruktorka plastyki Gminnego Ośrodka Kultury Gminy Psary mgr Donata Łukasik.

Strona zrealizowana w ramach projektu z III Osi Programu Operacyjnego Polska Cyfrowa na lata 2014-2020 - „Zwiększenie stopnia oraz poprawa umiejętności korzystania z Internetu, w tym z e-usług publicznych w szczególności realizuje cel stworzenie trwałych mechanizmów podnoszenia kompetencji cyfrowych na poziomie lokalnym” 3.2 „Innowacyjne rozwiązania na rzecz aktywizacji cyfrowej” dotyczący realizacji projektu systemowego pn. „Konwersja cyfrowa domów kultury” - zadanie GOK gminy Psary: goknet-GOK Gminy Psary wita w sieci!