Ułatwienia dostępu

  • Skalowanie treści 100%
  • Czcionka 100%
  • Wysokość linii 100%
  • Odstęp liter 100%

IMG 20221104 WA0005

Miejsce zajęć: Ośrodek Kultury w Goląszy Górnej
Godzina rozpoczęcia:  czwartki
16:30
Czas trwania: 60 minut
Koszt zajęć: 60 zł/ miesiąc
Wymagana rejestracja w systemie zajęciowym GOK Gminy Psary.

Klub kreatywnego malucha to zajęcia plastyczno-edukacyjne dla dzieci w wieku 4 -7 lat.


W czasie zajęć mali artyści będą poznawać różne techniki plastyczne, rozwijać kreatywność, poczucie estetyki. Celem zajęć jest wspieranie rozwoju dziecka na wielu płaszczyznach, dlatego będziemy również wprowadzać zabawy wspomagające:

  • dużą i małą motorykę,
  • koncentrację uwagi i pamięć,
  • orientację przestrzenną,
  • rozwój emocjonalny i społeczny.
       

Zajęcia prowadzi pedagożka, instruktorka ośrodka kultury w Goląszy Górnej Anna Korpak.

Strona zrealizowana w ramach projektu z III Osi Programu Operacyjnego Polska Cyfrowa na lata 2014-2020 - „Zwiększenie stopnia oraz poprawa umiejętności korzystania z Internetu, w tym z e-usług publicznych w szczególności realizuje cel stworzenie trwałych mechanizmów podnoszenia kompetencji cyfrowych na poziomie lokalnym” 3.2 „Innowacyjne rozwiązania na rzecz aktywizacji cyfrowej” dotyczący realizacji projektu systemowego pn. „Konwersja cyfrowa domów kultury” - zadanie GOK gminy Psary: goknet-GOK Gminy Psary wita w sieci!