Ułatwienia dostępu

  • Skalowanie treści 100%
  • Czcionka 100%
  • Wysokość linii 100%
  • Odstęp liter 100%

RytmikaDlaSmyka 1

Zabawa z rytmem i instrumentami dla dzieci w wieku 3 - 5 lat.

Miejsce zajęć: Ośrodku Kultury w Preczowie.

poniedziałki godz. 17:00

Koszt 80 zł, 50 minut zajęć.
Wymagana rejestracja w systemie zajęciowym GOK Gminy Psary.

Zajęcia prowadzi Sylwia You muzykoterapeutka, absolwentka I i II stopnia Szkoły Muzycznej z wieloletnim doświadczeniem, nauczycielka gry na akordeonie.

Co zyska Twoje dziecko na naszych zajęciach?

- nauczy się koncentrować,
- poprawi swoją pamięć,
- nauczy się orientacji przestrzennej,
- rozwinie umiejętności językowe,
- wykształci zdolności matematyczne.

Strona zrealizowana w ramach projektu z III Osi Programu Operacyjnego Polska Cyfrowa na lata 2014-2020 - „Zwiększenie stopnia oraz poprawa umiejętności korzystania z Internetu, w tym z e-usług publicznych w szczególności realizuje cel stworzenie trwałych mechanizmów podnoszenia kompetencji cyfrowych na poziomie lokalnym” 3.2 „Innowacyjne rozwiązania na rzecz aktywizacji cyfrowej” dotyczący realizacji projektu systemowego pn. „Konwersja cyfrowa domów kultury” - zadanie GOK gminy Psary: goknet-GOK Gminy Psary wita w sieci!