Ułatwienia dostępu

  • Skalowanie treści 100%
  • Czcionka 100%
  • Wysokość linii 100%
  • Odstęp liter 100%
Print

Program MUZYCZNO - MULTIMEDIALNy NIEPODLEGŁA

Add to calendar

Wtorek, 7 listopad 2023 at 17:00

Ośrodek Kultury w Górze Siewierskiej, ul. Szopena 5, 42-575, Góra Siewierska

Print

Program Muzyczno - Multimedialny "Niepodległa", w wykonaniu gminnych zespołów śpiewaczych, 07.11.2023 o godz. 17:00 Ośrodek Kultury w Górze Siewierskiej.

Strona zrealizowana w ramach projektu z III Osi Programu Operacyjnego Polska Cyfrowa na lata 2014-2020 - „Zwiększenie stopnia oraz poprawa umiejętności korzystania z Internetu, w tym z e-usług publicznych w szczególności realizuje cel stworzenie trwałych mechanizmów podnoszenia kompetencji cyfrowych na poziomie lokalnym” 3.2 „Innowacyjne rozwiązania na rzecz aktywizacji cyfrowej” dotyczący realizacji projektu systemowego pn. „Konwersja cyfrowa domów kultury” - zadanie GOK gminy Psary: goknet-GOK Gminy Psary wita w sieci!