Ułatwienia dostępu

  • Skalowanie treści 100%
  • Czcionka 100%
  • Wysokość linii 100%
  • Odstęp liter 100%
Print

Koncert poetycko - muzyczny "Wspomnienie Agnieszki Osieckiej"

Add to calendar

Piątek, 24 listopad 2023 at 18:00

Strzyżowice

Print

W koncercie udział wezmą: Justyna Dyba - Kędzior, Marta Grzelak, Łukasz Grzomba, Justyna Karankowska, Lidia Ściwiarska. Bezpłatne wejściówki dostępne w Ośrodku Kultury w Strzyżowicach, gok w gródkowie oraz na www.gok.psary.pl Dojazd z Preczowa, Sarnowa i Psar linią m 102, dojazd z Gródkowa i Góry Siewierskiej liniami : 107 oraz 200.

Strona zrealizowana w ramach projektu z III Osi Programu Operacyjnego Polska Cyfrowa na lata 2014-2020 - „Zwiększenie stopnia oraz poprawa umiejętności korzystania z Internetu, w tym z e-usług publicznych w szczególności realizuje cel stworzenie trwałych mechanizmów podnoszenia kompetencji cyfrowych na poziomie lokalnym” 3.2 „Innowacyjne rozwiązania na rzecz aktywizacji cyfrowej” dotyczący realizacji projektu systemowego pn. „Konwersja cyfrowa domów kultury” - zadanie GOK gminy Psary: goknet-GOK Gminy Psary wita w sieci!