Ułatwienia dostępu

  • Skalowanie treści 100%
  • Czcionka 100%
  • Wysokość linii 100%
  • Odstęp liter 100%

COM_DJEVENTS_EVENTS_LISTING_CUSTOM_HEADING

lista wydarzeń

Pokaz pracy sekcji artystycznej Gminnego Ośrodka Kultury w Gródkowie

Wtorek, 28 maj 2024 at 17:00

sala widowiskowa Ośrodka Kultury w Strzyżowicach

Seans filmowy dla dzieci Oldschool Cinema

Piątek, 7 czerwiec 2024 at 17:00

sala widowiskowa Ośrodka Kultury w Strzyżowicach, ul. Belna 1

Seans filmowy Oldschool Cinema

Piątek, 7 czerwiec 2024 at 17:00

Ośrodek Kultury w Strzyżowicach, ul. Belna 1

Bezpłatny seans filmowy w ramach cyklu oldschool cinema, druga część przygód dzielnych piesków.

Koncert końcoworoczny Państwowej Szkoły Muzycznej w Będzinie

Wtorek, 11 czerwiec 2024 at 17:00

sala widowiskowa Ośrodka Kultury w Strzyżowicach, ul. Belna 1

Strona zrealizowana w ramach projektu z III Osi Programu Operacyjnego Polska Cyfrowa na lata 2014-2020 - „Zwiększenie stopnia oraz poprawa umiejętności korzystania z Internetu, w tym z e-usług publicznych w szczególności realizuje cel stworzenie trwałych mechanizmów podnoszenia kompetencji cyfrowych na poziomie lokalnym” 3.2 „Innowacyjne rozwiązania na rzecz aktywizacji cyfrowej” dotyczący realizacji projektu systemowego pn. „Konwersja cyfrowa domów kultury” - zadanie GOK gminy Psary: goknet-GOK Gminy Psary wita w sieci!