Ułatwienia dostępu

  • Skalowanie treści 100%
  • Czcionka 100%
  • Wysokość linii 100%
  • Odstęp liter 100%

Pod koniec stycznia zakończyliśmy bezpłatne zajęcia dziennikarstwa prowadzone przez instruktorów GOK Gminy Psary w Ośrodku Kultury w Strzyżowicach dla uczniów ze Szkoły Podstawowej w Strzyżowicach.

Zajęcia z dziennikarstwa odbywały się w ramach unijnego projektu „Cyfrowi Eksperci” realizowanego przez Gminny Ośrodek Kultury Gminy Psary we współpracy z Wyższą Szkołą Humanitas w Sosnowcu. Uczestniczyło w nich prawie 20 uczniów, a w czasie zajęć młodzież poznawała tajniki tworzenia materiałów multimedialnych lub interaktywnych oraz publikowania ich w sieci. Zaznajomiła się z podstawowymi pojęciami z zakresu tworzenia materiałów dziennikarskich online.

Bardzo ważnym aspektem zajęć było też przekazanie uczestnikom wiedzy na temat tego jak można bezpiecznie korzystać z urządzeń i aplikacji internetowych, czego nie wolno robić w sieci i jaka spoczywa odpowiedzialność na każdym, kto publikuje materiały w sieci. Młodzież poznała podstawowe gatunki dziennikarskie i publicystyczne oraz zaznajomiła się z podstawowymi pojęciami związanymi z mediami. Sporo miejsca poświecono także na zajęciach omówieniu zasad tworzenia infografiki oraz aplikacjom do tworzenia i montażu filmów.

Efektem tych zajęć było kilka nagrań i filmów zrealizowanych samodzielnie przez uczestników. Znalazły się wśród nich wywiady, animacje oraz reportaże na tematy najbardziej interesujące młodzież. Dwie najbardziej aktywne uczestniczki zajęć, Marysia Pęczek i Lenka Ziewacz, zgodnie stwierdziły po zajęciach, że chociaż w tym roku nigdzie nie wyjechały na ferie, to dzięki nim ten czas był dla nich fajny i dostarczył im wiele pozytywnych wrażeń.

 

Strona zrealizowana w ramach projektu z III Osi Programu Operacyjnego Polska Cyfrowa na lata 2014-2020 - „Zwiększenie stopnia oraz poprawa umiejętności korzystania z Internetu, w tym z e-usług publicznych w szczególności realizuje cel stworzenie trwałych mechanizmów podnoszenia kompetencji cyfrowych na poziomie lokalnym” 3.2 „Innowacyjne rozwiązania na rzecz aktywizacji cyfrowej” dotyczący realizacji projektu systemowego pn. „Konwersja cyfrowa domów kultury” - zadanie GOK gminy Psary: goknet-GOK Gminy Psary wita w sieci!