Ułatwienia dostępu

  • Skalowanie treści 100%
  • Czcionka 100%
  • Wysokość linii 100%
  • Odstęp liter 100%

Serdecznie zapraszamy na koncert uczniów Państwowej Szkoły Muzycznej I Stopnia w Będzinie, który odbędzie się 6 czerwca 2023r. o godz. 17:00 w Ośrodku Kultury w Strzyzowicach. W programie wystąpią: laureaci konkursów ogólnopolskich, chór, orkiestra, szkolny big-band i zespoły instrumentalne.

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Strona zrealizowana w ramach projektu z III Osi Programu Operacyjnego Polska Cyfrowa na lata 2014-2020 - „Zwiększenie stopnia oraz poprawa umiejętności korzystania z Internetu, w tym z e-usług publicznych w szczególności realizuje cel stworzenie trwałych mechanizmów podnoszenia kompetencji cyfrowych na poziomie lokalnym” 3.2 „Innowacyjne rozwiązania na rzecz aktywizacji cyfrowej” dotyczący realizacji projektu systemowego pn. „Konwersja cyfrowa domów kultury” - zadanie GOK gminy Psary: goknet-GOK Gminy Psary wita w sieci!