Ułatwienia dostępu

  • Skalowanie treści 100%
  • Czcionka 100%
  • Wysokość linii 100%
  • Odstęp liter 100%

8 marca w sali Gminnego Ośrodka Kultury w Gródkowie, po trzyletniej przerwie, odbyło się tradycyjne spotkanie z okazji dnia kobiet, w którym wzięły udział reprezentantki organizacji społecznych z terenu gminy Psary.

Imprez rozpoczął wójt gminy Psary Tomasz Sadłoń, który złożył wszystkim zgromadzonym paniom życzenia z okazji ich święta. Po wspólnym toaście Wójt wraz z radnymi gminy Psary, dyrektorem Zakładu Gospodarki Komunalnej w Dąbiu Łukaszem Siwczykiem oraz sołtysami wspólnie wręczyli symboliczne kwiaty zgromadzonym na sali kobietom.

Po części oficjalnej na scenie wystąpił zespół Biesiada Polska z repertuarem najpopularniejszych utworów muzyki folkowej, który porwał wszystkich zgromadzonych do śpiewu i wspólnej zabawy. Najlepszym dowodem na to był bis występujących artystów.

Strona zrealizowana w ramach projektu z III Osi Programu Operacyjnego Polska Cyfrowa na lata 2014-2020 - „Zwiększenie stopnia oraz poprawa umiejętności korzystania z Internetu, w tym z e-usług publicznych w szczególności realizuje cel stworzenie trwałych mechanizmów podnoszenia kompetencji cyfrowych na poziomie lokalnym” 3.2 „Innowacyjne rozwiązania na rzecz aktywizacji cyfrowej” dotyczący realizacji projektu systemowego pn. „Konwersja cyfrowa domów kultury” - zadanie GOK gminy Psary: goknet-GOK Gminy Psary wita w sieci!