Ułatwienia dostępu

 • Skalowanie treści 100%
 • Czcionka 100%
 • Wysokość linii 100%
 • Odstęp liter 100%

 

REGULAMIN TURNIEJU TENISA STOŁOWEGO

o Puchar Wójta Gminy Psary 2024

I.  CEL TURNIEJU

 • popularyzacja tenisa stołowego wśród mieszkańców Gminy Psary
 • wyłonienie najlepszych zawodników z terenu Gminy
 • rozwijanie zainteresowań poprzez sport
 • aktywne spędzenie czasu wolnego

II.  ORGANIZATOR

URZĄD GMINY PSARY, GMINNY OŚRODEK KULTURY GMINY PSARY, SKF „SPORTOWA GMINA PSARY”

III.  TERMIN I MIEJSCE:

 • Zawody rozegrane zostaną 26.05.2024 na Sali gimnastycznej szkoły podstawowej w Psarach ul. Szkolna 32 42-512 Psary
 • 8:30-9:00 - zapisy zawodników
 • 9:00 - start turnieju

 

IV.  ROZGRYWKI:

Uczestnicy rywalizować będą w poniższych kategoriach wiekowych:
Mężczyźni
1. Klasy I - III szkoły podstawowe
2. Klasy IV - VI szkoły podstawowe
3. Klasy VII-VIII szkoły podstawowe
4. Szkoły ponadgimnazjalne - do 30 lat
5. 30 lat - do 50 lat
6. 50 lat wzwyż

Kobiety będą rywalizować w kategoriach uzależnionych od liczby uczestniczek zgłoszonych do mistrzostw.

V.  UWAGI KOŃCOWE:

 1. W gminnych mistrzostwach mogą startować mieszkańcy Gminy Psary, którzy w dniu zawodów okażą dowód osobisty /dowód jest rzeczą obowiązkową do potwierdzenia miejsca zameldowania/.
 2. Warunkiem dopuszczenia zawodników, w przypadku osób niepełnoletnich jest dodatkowo dostarczenie zgody rodziców/prawnych opiekunów, bądź obecność rodzica/prawnego opiekuna w momencie zapisów.
 3. Zgłoszenia przyjmowane będą na miejscu, w dniu zawodów.
 4. System przeprowadzenia zawodów uzależniony będzie od liczby uczestników.
 5. Kwestie sporne, w zależności od ich charakteru, rozstrzyga Organizator lub Sędzia Turnieju.
 6. Obowiązkowe jest posiadanie przez osoby biorące udział w mistrzostwach zamiennego obuwia sportowego.
 7. Za wypadki zaistniałe w czasie turnieju oraz za zagubione rzeczy organizator
  nie ponosi odpowiedzialności.
 8. Organizatorzy zastrzegają sobie prawo do ostatecznej interpretacji niniejszego regulaminu.

Wszystkie pytania i niejasności proszę kierować do osoby odpowiedzialnej za organizację zawodów

p. Adama Adamczyka tel. 501-174-878 w dni robocze w godzinach 8.00-16.00

ZAPRASZAMY

Strona zrealizowana w ramach projektu z III Osi Programu Operacyjnego Polska Cyfrowa na lata 2014-2020 - „Zwiększenie stopnia oraz poprawa umiejętności korzystania z Internetu, w tym z e-usług publicznych w szczególności realizuje cel stworzenie trwałych mechanizmów podnoszenia kompetencji cyfrowych na poziomie lokalnym” 3.2 „Innowacyjne rozwiązania na rzecz aktywizacji cyfrowej” dotyczący realizacji projektu systemowego pn. „Konwersja cyfrowa domów kultury” - zadanie GOK gminy Psary: goknet-GOK Gminy Psary wita w sieci!