sm IMG 306410 lutego wręczono Kryształy Kultury – nagrody Wójta Gminy Psary za osiągnięcia w dziedzinie kultury. W tym roku spotkanie odbyło się w kameralnym gronie z zachowaniem reżimu sanitarnego.

„Kryształy Kultury” są przyznawane w szczególności twórcom, artystom, organizatorom i promotorom działalności kulturalnej, popularyzatorom kultury, pracownikom instytucji kultury, nauczycielom szkół artystycznych oraz podmiotom prowadzącym działalność kulturalną. Nagrody mogą być wręczane w dwóch kategoriach: pierwszej dla osób fizycznych zamieszkałych na terenie gminy Psary, drugiej dla osób prawnych i innych podmiotów, np. zespołów śpiewaczych, mających siedzibę na terenie gminy Psary, na podstawie oceny całokształtu działalności lub osiągnięć o istotnym znaczeniu.

 

Tegorocznymi laureatami „Kryształów Kultury” zostali: Anna Nagły, Grażyna Polasiak oraz Zespół Śpiewaczy „Tęcza”.

Anna Nagły od lat związana jest z działalnością kulturalną na terenie gminy Psary. W 1988 roku z jej inicjatywy założono Zespół Śpiewaczy „Dąbie”, który do chwili obecnej działa przy Świetlicy Wiejskiej w Dąbiu. Od 1992 r. Anna Nagły zawodowo związana była z ośrodkiem kultury, początkowo jako instruktor kulturalno-wychowawczy, a następnie kierownik świetlicy w Dąbiu. W 2011 r. objęła stanowisko dyrektora Gminnego Ośrodka Kultury.

W czasie kierowania GOK-iem doposażała gminne placówki kultury w sprzęt i urządzenia techniczne, pozyskiwała zewnętrzne środki finansowe na zakup sprzętu oraz poszerzanie oferty kulturalnej. Opracowała i realizowała bogatą ofertę zajęć pozalekcyjnych dla dzieci oraz bogatą ofertę zajęć w czasie ferii zimowych i wakacji. Jest pomysłodawczynią organizacji w placówkach kulturalnych półkolonii dla dzieci oraz licznych inicjatyw kulturalnych na terenie gminy Psary, takich jak: organizacja imprez plenerowych dla mieszkańców poszczególnych sołectw, Międzynarodowego Festiwalu Folklorystycznego, inauguracji roku kulturalnego połączonego z wręczeniem nagród Gminnego Ośrodka Kultury – „Rydwanów Kultury”. Wzorowo nadzorowała organizację Gminnej Akademii Piłki Nożnej, a także współpracowała z placówkami oświatowymi, Gminną Biblioteką Publiczną, Ośrodkiem Pomocy Społecznej, zespołami śpiewaczymi, sołtysami oraz innymi organizacjami społecznymi działającymi na terenie gminy Psary.

Grażyna Polasiak jest założycielką i liderką Stowarzyszenia Kobiet 18+ VAT, a także pomysłodawczynią i inicjatorką wielu projektów społecznych. Od wielu lat wraz z członkiniami stowarzyszenia organizuje w gminie, coroczny gminny marsz nordic walking „Na zdrowie” oraz rajd „Marsz na Zdrowie z Wiankiem na Głowie”. Chętnie współpracuje z lokalną społecznością w ramach działalności stowarzyszenia, organizując: wycieczki, wyjazdy do teatru, na koncerty, zajęcia z rękodzieła, a nawet pikniki i festyny. Aktywnie angażuje się również w życie lokalnej szkoły czy gminnych organizacji społecznych, czego najlepszym przykładem był, organizowany w ramach projektu, I Międzysołecki Piknik Świąteczny „Zielona Gwiazdka”, na którego realizację stowarzyszenie otrzymało grant z Funduszu Inicjatyw Obywatelskich. Od początku swojej bogatej działalności promuje istotne wartości, takie jak integracja społeczna i międzypokoleniowa, zdrowy styl życia, ruch, zdrowa dieta i aktywne spędzanie wolnego czasu. Jest miłośniczką muzyki, dobrej literatury, poezji i przyrody. Obecnie zapalona blogerka, ciesząca się spokojem na emeryturze.

Zespół Śpiewaczy „Tęcza” powstał w 2012 roku z inicjatywy koła emerytów wywodzącego się ze Stowarzyszenia Emerytów i Rencistów „Aktywny Senior” Psary. Funkcjonuje w ramach działalności Gminnego Ośrodka Kultury Gminy Psary. Kierownikiem zespołu jest Halina Niedbała. Obecnie grupa liczy 12 osób.

Zespół wykonuje repertuar śpiewaczy przy akompaniamencie akordeonu i instrumentów klawiszowych, na których gra Pan Paweł Niedbała, będący jednocześnie instruktorem w zespole. Grupa prezentuje swój repertuar podczas lokalnych i ogólnopolskich uroczystości i imprez. Zespół prał udział m.in. w „Festiwalu Pieśni Zalotnych i Miłosnych” w Preczowie, w Gminnych Dożynkach w Psarach oraz w Przeglądzie Zespołów Śpiewaczych w Mikołowie. W repertuarze „Tęczy” dominują pieśni autorskie o charakterze biesiadnym, utwory ludowe, patriotyczne oraz religijne.

Serdecznie gratulujemy!

sm IMG 3064