do art. cyfrowi experciDzięki współpracy z Wyższą Szkołą HUMANITAS, Gminny Ośrodek Kultury Gminy Psary od połowy lutego, będzie częścią projektu "Cyfrowi eksperci" dofinansowanego ze środków unijnych, realizowanego w ramach Programu Operacyjnego Polska Cyfrowa.?‍?
Celem projektu jest zwiększenie kompetencji pracowników Gminnego Ośrodka Kultury Gminy Psary w prowadzeniu zajęć dla dzieci i młodzieży z zakresu programowania i dziennikarstwa online. Łącznie do udziału w projekcie zgłosiło się 9 pracowniczek i pracowników, którzy w okresie od lutego do marca 2021 roku wezmą udział w szkoleniach on-line z zakresu dziennikarstwa i nauki programowania. ?
Ponadto w projekcie założono doposażenie ośrodków kultury w sprzęt teleinformatyczny (tablety, roboty, gry edukacyjne, kamery), a także materiały niezbędne do realizacji zajęć edukacyjnych (kompleksowe scenariusze zajęć). ?
Bezpłatne zajęcia z użyciem projektowego sprzętu prowadzone przez instruktorki i instruktorów przeszkolonych w ramach projektu planujemy prowadzić w okresie od maja do września 2021 roku dla wszystkich chętnych uczestników z terenu gminy Psary. Zapisy na warsztaty będą prowadzone przez stronę gok.psary.pl. ?