Ułatwienia dostępu

  • Skalowanie treści 100%
  • Czcionka 100%
  • Wysokość linii 100%
  • Odstęp liter 100%

Czarny i Biały Pisanie Klasa BiuletynZapraszamy do wypełnienia ankiety badającej potrzeby mieszkańców w zakresie oferty kutlrualnej GOK.

ANKIETA GOK GMINY PSARY

W dobie panującej pandemii oraz obowiązujących obostrzeń, znacznie ograniczających działalność GOK Gminy Psary, pragniemy wykorzystać ten czas na zbadanie potrzeb oraz opinii mieszkańców naszej gminy w zakresie naszej oferty kulturalnej.
Uprzejmie prosimy o wypełnienie niniejszej ankiety. Uczestnictwo w badaniu jest dobrowolne i anonimowe. Państwa udział pozwoli nam poznać oczekiwania dotyczące oferty kulturalnej GOK Gminy Psary, skierowanej do mieszkańców gminy. Prosimy postępować zgodnie z instrukcjami w poszczególnych punktach.

Z poważaniem Dyrektor GOK Gminy Psary

 

 

Strona zrealizowana w ramach projektu z III Osi Programu Operacyjnego Polska Cyfrowa na lata 2014-2020 - „Zwiększenie stopnia oraz poprawa umiejętności korzystania z Internetu, w tym z e-usług publicznych w szczególności realizuje cel stworzenie trwałych mechanizmów podnoszenia kompetencji cyfrowych na poziomie lokalnym” 3.2 „Innowacyjne rozwiązania na rzecz aktywizacji cyfrowej” dotyczący realizacji projektu systemowego pn. „Konwersja cyfrowa domów kultury” - zadanie GOK gminy Psary: goknet-GOK Gminy Psary wita w sieci!