Ułatwienia dostępu

  • Skalowanie treści 100%
  • Czcionka 100%
  • Wysokość linii 100%
  • Odstęp liter 100%

dk 8 20200310 1596464182Dzień kobiet, to niewątpliwie okazja do wielkiego świętowania. W gminie Psary to szczególne święto już od lat gości w kalendarzu imprez. 6 marca do GOK w Gródkowie zjechały panie zrzeszone w lokalnych organizacjach społecznych i stowarzyszeniach z całej gminy Psary. Piątkowe popołudnie było znakomitą okazją do wspólnej zabawy oraz do podziękowania wszystkim kobietom za ich codzienną pracę, poświęcenie i dobre słowo. Tradycyjnie na początku spotkania uroczysty toast wzniósł Wójt Gminy Psary Tomasz Sadłoń, który na ręce wszystkich uczestniczących w spotkaniu pań złożył również serdeczne życzenia. Jak zawsze obecni tego dnia Panowie, wręczyli paniom symbolicznego tulipana.

Atrakcją tego wieczoru był niewątpliwie występ Dariusza Kordka. Znakomitego aktora teatralnego, filmowego, prezentera telewizyjnego, piosenkarza i showmana. Uczestnika wielu popularnych programów telewizyjnych, jak Twoja twarz brzmi znajomo, Taniec z gwiazdami czy Jak oni śpiewają. Szerszej publiczności znanego, jako Marek Siedlecki bohater serialu „Labirynt”. Ukoronowaniem wieczoru była wspólna biesiada, podczas której panie chętnie śpiewały najbardziej popularne i lubiane piosenki biesiadne. Swoją obecność tego dnia zaznaczyli goście, wśród których byli: Wójta Gminy Psary z małżonką, zastępca wójta Marta Szymiec, sekretarz gminy Mirella Barańską-Sorn, skarbnik gminy Agnieszka Adamus-Stępień, radca prawny Iwona Gondarczyk, radna Anna Gwiazda oraz radni, Dyrektor GOK Anna Nagły, dyrektorki jednostek oświatowych wraz z zastępcami, kierownik OPS, dyrektor ZGK, liczne reprezentacje pań KGW, zespołów śpiewaczych, członkinie klubów seniora z Psar, Góry Siewierskiej, Brzękowic-Goląszy, Malinowic, reprezentacje stowarzyszenia kobiet „18+”, „Tańczącch motyli”, Klubu Seniora Podróżnika, druhny z OSP oraz sołtyski i sołtysi. GALERIA ZDJĘĆ

Strona zrealizowana w ramach projektu z III Osi Programu Operacyjnego Polska Cyfrowa na lata 2014-2020 - „Zwiększenie stopnia oraz poprawa umiejętności korzystania z Internetu, w tym z e-usług publicznych w szczególności realizuje cel stworzenie trwałych mechanizmów podnoszenia kompetencji cyfrowych na poziomie lokalnym” 3.2 „Innowacyjne rozwiązania na rzecz aktywizacji cyfrowej” dotyczący realizacji projektu systemowego pn. „Konwersja cyfrowa domów kultury” - zadanie GOK gminy Psary: goknet-GOK Gminy Psary wita w sieci!