Ułatwienia dostępu

  • Skalowanie treści 100%
  • Czcionka 100%
  • Wysokość linii 100%
  • Odstęp liter 100%

wlesie 1Świetna wiadomość dla miłośników leśnej fauny i flory.  Wracają zajęcia z Panem Markiem, naszym edukatorem z Pracowni Edukacji Żywej.... Wszystkich chętnych zapraszamy na wakacyjną odsłonę tych zajęć.

Zajęcia będą prowadzone w formie wycieczki do lasu lub po okolicznych łąkach (zgodnie z miejscem zbiórki). Uczestnicy będą poznawać okoliczną faunę i florę w letnim "wydaniu". Warsztaty będą odbywać się w godzinach 12:00-13:30 (ok. 90 minut).

Zapisy w GOK w Gródkowie, pod telefone 32/267-22-59.

 Przed przystąpieniem do zajęć rodzice/opiekunowie muszą wypełnić oświadczenie:

OŚWIADCZENIE

Wyrażam zgodę na udział mojego dziecka........................................................................................./imię i nazwisko/ w zajęciach plenerowych "Leśne wyprawy" organizowanych przez GOK Gminy Psary.  Oświadczam, że dziecko jest zdrowe oraz nie ma przeciwskazań do udziały w takiej formie zajęć.

Zobowiązuję się do przyprowadzenia dziecka na miejsce zbiórki oraz do jego odbioru po zakończeniu zajęć. Oświadczenie obowiązuje na cały okres trwania zajęć (wg harmonogramu). W przypadku rezygnacji lub o nieobeności na zajęciach niezwłocznie poinformuje telefonicznie instruktora lub GOK (32/267-22-59).

RODO:

1. Administratorem Pani/Pana danych osobowych jest Dyrektor Gminnego Ośrodka Kultury Gminy Psary z siedziba w Gródkowie, ul. Zwycięstwa 2, 42-575 Strzyżowice, zwany dalej ADO.
2. ADO przetwarza Pani/Pana dane w celu wymiany informacji drogą elektroniczną oraz w celach kontaktowych. Podane dane będą przetwarzane wyłącznie w celach: organizacji zajęć, kontaktowych oraz w przyadku wystąpienia zagrożenia w związku z pandemią COVID-19.
3. Jeśli kontaktujemy się z Panią/Panem za pomocą poczty elektronicznej lub telefonu, oznacza to że otrzymaliśmy adres konta mailowego oraz numer telefonu bezpośrednio od Pani/Pana w celu kontaktu.
4. Nie będziemy udostępniać innym podmiotom Pani/Pana adresu e-mail i nr telefonu, chyba że będzie to wynikać z przepisu prawa.
5. Ma Pani/Pan prawo dostępu do swoich danych, ich poprawiania, usunięcia, cofnięcia zgody, ograniczenia przetwarzania, prawo wniesienia sprzeciwu.
6. Pani/Pana adres poczty elektronicznej i nr telefonu będzie figurował w naszej bazie do momentu cofnięcia zgody na jego przetwarzanie.  

Nr telefonu kontaktowego...........................................................

Data...............................................................................................

Podpis rodzica/opiekuna...........................................................

 

*W przypadku wyrażenia zgody na samodzielny powrót dziecka z zajęć proszę wypęłnić poniższą zgodę:

Wyrażam zgodę na samodzielne przybycie oraz powrót dziecka....................................................................................../imię i nazwisko dziecka/  na oraz z  zajęć"Leśne wyprawy".

 

Data..............................................................................................

Podpis rodzica/opiekuna...........................................................


 UWAGA:PODPISANE OŚWIADCZENIE (link do pobrania) NALEŻY PRZESŁAĆ SKANEM NA ADRES Ten adres pocztowy jest chroniony przed spamowaniem. Aby go zobaczyć, konieczne jest włączenie w przeglądarce obsługi JavaScript.

 

Dodaj nagłówek

 

Strona zrealizowana w ramach projektu z III Osi Programu Operacyjnego Polska Cyfrowa na lata 2014-2020 - „Zwiększenie stopnia oraz poprawa umiejętności korzystania z Internetu, w tym z e-usług publicznych w szczególności realizuje cel stworzenie trwałych mechanizmów podnoszenia kompetencji cyfrowych na poziomie lokalnym” 3.2 „Innowacyjne rozwiązania na rzecz aktywizacji cyfrowej” dotyczący realizacji projektu systemowego pn. „Konwersja cyfrowa domów kultury” - zadanie GOK gminy Psary: goknet-GOK Gminy Psary wita w sieci!