Ułatwienia dostępu

  • Skalowanie treści 100%
  • Czcionka 100%
  • Wysokość linii 100%
  • Odstęp liter 100%

foto 20190312 1201070830Koniec karnawału za nami. Jak co roku mieszkańcy gminy wspólnie świętowali zabawę ostatkową w ośrodku kultury w Dąbiu. W tym roku gminne zapusty upłynęły w iście rozrywkowych nastrojach pod hasłem „Śledzik na wesoło”. Na scenie w swoich autorskich skeczach kabaretowych zaprezentowały się zespoły śpiewacze oraz grupa „Senioritki” z brzekowickiego Klubu Seniora. Zespół „Srzyżowiczanie” w zabawny sposób sportretował mieszkańców gminy, zespól „Tęcza” udowodnił ze śmiech to zdrowie, „Górzanie” przybliżyły publiczności zapustowy misz masz, a zespól „Dabie” zabrał widzów w egzotyczną podróż do Emiratów Arabskich.

Na zakończenie występów każdy z zespołów z rąk Wójta Gminy Psary otrzymał pamiątkową statuetkę za udział w V Kabaretonie z okazji gminnych zapustów, a mieszkańcy przy muzyce na żywo bawili się do późnego wieczoru. Tegoroczne zapusty podobnie jak w latach ubiegłych cieszyły się sporym zainteresowaniem mieszkańców, o czym najlepiej świadczyła pełna widownia, wśród której zasiedli zaproszeni goście: wójt gminy Psary Tomasz Sadłoń wraz z malżonką, z-ca wójta Pani Marta Szymiec, sekretarz gminy Pani Mirella Barańska – Sorn, skarbnik gminy Pani Joanna Przybyłek oraz dyrektor GOK Anna Nagly. GALERIA ZDJĘĆ

Strona zrealizowana w ramach projektu z III Osi Programu Operacyjnego Polska Cyfrowa na lata 2014-2020 - „Zwiększenie stopnia oraz poprawa umiejętności korzystania z Internetu, w tym z e-usług publicznych w szczególności realizuje cel stworzenie trwałych mechanizmów podnoszenia kompetencji cyfrowych na poziomie lokalnym” 3.2 „Innowacyjne rozwiązania na rzecz aktywizacji cyfrowej” dotyczący realizacji projektu systemowego pn. „Konwersja cyfrowa domów kultury” - zadanie GOK gminy Psary: goknet-GOK Gminy Psary wita w sieci!