Ułatwienia dostępu

  • Skalowanie treści 100%
  • Czcionka 100%
  • Wysokość linii 100%
  • Odstęp liter 100%

foto 24 20190510 2070399559Tradycyjnie 3 maja w gminie Psary uroczyście obchodzono Święto uchwalenia Konstytucji 3 Maja. Mszę świętą w intencji ojczyzny odprawił Kanclerz Kurii Diecezjalnej ks. Mariusz Karaś oraz proboszcz parafii pw. NMP w Strzyżowicach ks. Sławomir Karaś. Po Mszy Świętej uczestnicy tegorocznych obchodów w barwnym korowodzie przemaszerowali do nowo otwartego budynku Centrum Usług Społecznych w Strzyżowicach, gdzie odbyła się część artystyczna. Zanim jednak na scenie zaprezentowali się artyści, Wójt Gminy Psary Tomasz Sadłoń serdecznie przywitał zebranych gości oraz w krótkim przemówieniu nakreślił jak ważne dla Polaków jest obchodzenie i kultywowanie tak ważnych wydarzeń.

Dalszą część uroczystości uświetniły występy zespołów artystycznych; „Strzyżowiczanie”, „Górzanie” i„Tęcza” oraz koncert patriotyczny w wykonaniu tenora Oskara Jasińskiego, któremu akompaniował na pianinie Tadeusz Trzaskalik. Na uroczystości gościli senator Arkadiusz Grabowski, Dyrektor Biura poselskiego Barbary Dolniak, Przewodniczący Rady Gminy Psary Jacenty Kubica i Radni Rady Gminy Psary, Wicewójt Gminy Psary Marta Szymiec, Sekretarz Gminy Psary Mirella Barańska-Sorn, Skarbnik Gminy Joanna Przybyłek, dyrektorzy i kierownicy gminnych jednostek, druhowie strażacy z OSP, członkinie KGW, reprezentacje lokalnych szkół oraz licznie zgromadzeni mieszkańcy.Po części oficjalnej goście uroczystości zostali zaproszeni przez Wójta na poczęstunek przygotowany przez GOK Gminy Psary. GALERIA ZDJĘĆ

Strona zrealizowana w ramach projektu z III Osi Programu Operacyjnego Polska Cyfrowa na lata 2014-2020 - „Zwiększenie stopnia oraz poprawa umiejętności korzystania z Internetu, w tym z e-usług publicznych w szczególności realizuje cel stworzenie trwałych mechanizmów podnoszenia kompetencji cyfrowych na poziomie lokalnym” 3.2 „Innowacyjne rozwiązania na rzecz aktywizacji cyfrowej” dotyczący realizacji projektu systemowego pn. „Konwersja cyfrowa domów kultury” - zadanie GOK gminy Psary: goknet-GOK Gminy Psary wita w sieci!