Ułatwienia dostępu

  • Skalowanie treści 100%
  • Czcionka 100%
  • Wysokość linii 100%
  • Odstęp liter 100%

foto 5 20190522 110218366319 maja w Górze Siewierskiej odbyło się uroczyste otwarcie zmodernizowanego budynku ośrodka kultury oraz remizy OSP. Było to pierwsze wydarzenie zorganizowane dla mieszkańców sołectwa po ukończeniu prac remontowych oraz oddaniu budynku do użytku wiosną tego roku. Podczas uroczystości Wójt Gminy Psary Tomasz Sadłoń, w krótkim przemówieniu przybliżył zebranym gościom zakres prac, które zostały wykonane w ramach modernizacji oraz przekazał serdeczne podziękowania dla wszystkich osób, które były zaangażowane w ten projekt. Uczestnicy spotkania mogli w krótkiej prezentacji multimedialnej zobaczyć również, jak przez lata zmieniał się budynek oraz jaką pracę wykonano.

 

Znakiem oficjalnego oddania budynku do użytku mieszkańców, było symboliczne przecięcie wstęgi, którego dokonali zaproszeni przez Wójta goście m.in. radni, sołtysi, dyrektor GOK oraz przedstawiciele lokalnych organizacji społecznych. Miłą niespodzianką było nadanie Wójtowi gminy Psary tytułu „Honorowego Przyjaciela Góry Siewierskiej’, którego w imieniu własnym oraz mieszkańców sołectwa, dokonała radna Góry Siewierskiej pani Krystyna Kluszczyk. Miły prezent dla mieszkańców oraz uczestników zajęć organizowanych w tymże ośrodku, wręczył na ręce Dyrektora GOK Anny Nagły, radny powiatu będzińskiego pan Przemysław Krasoń. W dalszej części uroczystości przed publicznością wystąpił zespół „Gang Marcela”, który zaprezentował swoje największe przeboje. Zwieńczeniem uroczystości był słodki poczęstunek ufundowany przez GOK Gminy Psary oraz wyjątkowy tort, który specjalnie na tę okazję przygotowali dla mieszkańców państwo Marek i Donata Rybak oraz Aurelia Stuczeń.

Na uroczystości gościli: poseł na Sejm Waldemar Andzel, dyrektor biura wicemarszałek Sejmu Barbary Dolniak – Anna Krzemińska, przedstawiciel biura poseł Barbary Chrobak – Iwona Duda, przewodniczący Rady Gminy Jacenty Kubica wraz z radnymi: Krystyną Kluszczyk, Krzysztofem Dulko i Adamem Sadowskim, zastępca Wójta Marta Szymiec, sekretarz gminy Mirella Barańska-Sorn, skarbnik gminy Joanna Przybyłek, Dyrektor GOK Anna Nagły, radny Góry Siewierskiej w latach 2006-2014 Szczepan Kotuła, radni powiatowi: Przemysław Krasoń oraz Marian Kozieł, prezes OSP Marek Kotuła wraz ze strażakami, prezeska KGW Maria Sikora wraz z członkiniami koła oraz zespołu „Górzanie”, sołtysi; obecnej kadencji Włodzimierz Kotuła oraz poprzednich Marian Sobieraj i Józef Smyczyk. GALERIA ZDJĘĆ

Strona zrealizowana w ramach projektu z III Osi Programu Operacyjnego Polska Cyfrowa na lata 2014-2020 - „Zwiększenie stopnia oraz poprawa umiejętności korzystania z Internetu, w tym z e-usług publicznych w szczególności realizuje cel stworzenie trwałych mechanizmów podnoszenia kompetencji cyfrowych na poziomie lokalnym” 3.2 „Innowacyjne rozwiązania na rzecz aktywizacji cyfrowej” dotyczący realizacji projektu systemowego pn. „Konwersja cyfrowa domów kultury” - zadanie GOK gminy Psary: goknet-GOK Gminy Psary wita w sieci!