Ułatwienia dostępu

  • Skalowanie treści 100%
  • Czcionka 100%
  • Wysokość linii 100%
  • Odstęp liter 100%

CERAMIKA

 

 MIEJSCE: OŚRODEK KULTURY W GRÓDKOWIE, UL. ZWYCIĘSTWA 2, tel 32/267-22-59

 CZAS: WTOREK - 17:00-18:00

 ILOŚĆ MIEJSC OGRANICZONA. OBOWIĄZUJĄ ZAPISY PRZEZ SYSTEM E-ZAJĘCIA.

INSTRUKTOR PROWADZĄCY:   Maja Trzcionka

Cena za zajęcia: 60zł/msc.

 

Opłatę należy uiścić z góry, do 10 dnia każdego miesiąca przed rozpoczęciem zajęć.

Zapisy na zajęcia przez system:e-zajęcia.

 

Strona zrealizowana w ramach projektu z III Osi Programu Operacyjnego Polska Cyfrowa na lata 2014-2020 - „Zwiększenie stopnia oraz poprawa umiejętności korzystania z Internetu, w tym z e-usług publicznych w szczególności realizuje cel stworzenie trwałych mechanizmów podnoszenia kompetencji cyfrowych na poziomie lokalnym” 3.2 „Innowacyjne rozwiązania na rzecz aktywizacji cyfrowej” dotyczący realizacji projektu systemowego pn. „Konwersja cyfrowa domów kultury” - zadanie GOK gminy Psary: goknet-GOK Gminy Psary wita w sieci!