BARBÓRKA Psary 04 12 20194 grudnia 2019 uroczystą Mszą Świętą w Kościele Parafialnym pw. Św Piotra i Pawła celebrowaną przez Notariusza Kurii Diecezjalnej w Sosnowcu Księdza Marcina Krzeszaka oraz Proboszcza parafii Psary- księdza Jana Piekarskiego rozpoczęto tegoroczne obchody Górniczego Święta w Gminie Psary. Podczas mszy świętej w asyście górniczych sztandarów i orkiestry górniczej wspominano wszystkich górników z sołectw Gminy Psary, którzy zginęli na posterunkach pracy w kopalniach węgla kamiennego. Obecnym na mszy górnikom i ich rodzinom księża celebranci złożyli serdeczne życzenia zdrowia i łaskawej opieki swojej patronki – Świętej Barbary.

W Gminnym Ośrodku Kultury w Gródkowie na uroczystym spotkaniu biesiadnym górnicy odebrali gratulacje i życzenia górniczego szczęścia i wszelkiej pomyślności na kolejne długie lata od Wójta Gminy Psary – Tomasza Sadłonia. Rangę i doniosłość górniczego święta podkreśliła swoim koncertem orkiestra dęta pod batutą Ireneusza Sobieraja. Przewodniczący Rady Gminy – Jacenty Kubica otwierając XI Spotkanie Gwarków Gminy Psary w imieniu organizatorów przekazał podziękowania dla wszystkich zebranych za kontynuowanie tradycji górniczej w naszej gminie, a Wójtowi Gminy- Tomaszowi Sadłoniowi i Pani Dyrektor GOK – Annie Nagły wraz z pracownikami za przychylność, wsparcie i pomoc w zorganizowaniu tego górniczego spotkania. Tradycyjny kufel piwa i golonko jak zawsze konsumowano w wesołej, koleżeńskiej i śpiewanej atmosferze przy muzycznej oprawie – kantora Mirosława Krawczyka. Górniczym zawołaniem „ Szczęść Boże Górnikom” zakończono XI Górnicze Spotkanie Gwarków Gminy Psary.

 

BARBÓRKA Psary 04 12 2019