1 i 12 lutego w sali bankietowej w Dąbiu odbyły się wyjątkowe uroczystości z okazji jubileuszy 50-lecia i 60-lecia pożycia małżeńskiego mieszkańców gminy Psary, na których wystąpiły zespoły śpiewacze, działające przy GOK Gminy Psary.

W imieniu Prezydenta Rzeczypospolitej Polskiej wójt gminy Psary odznaczył pary obchodzące Złote Gody medalami za Długoletnie Pożycie Małżeńskie. Jubilaci świętujący Złote i Diamentowe Gody otrzymali listy gratulacyjne, kwiaty oraz jubileuszowe prezenty.


W tej szczególnej uroczystości uczestniczyli: wójt gminy Psary Tomasz Sadłoń, sekretarz gminy  Mirella Barańska-Sorn, skarbnik gminy Joanna Przybyłek, zastępcy kierownika Urzędu Stanu Cywilnego Bożena Jońca i Monika Kotelon-Garczarczyk, przewodniczący Rady Gminy Psary Jacenty Kubica wraz z radnymi, sołtysi, delegacje zakładów pracy i organizacji społecznych, rodziny oraz przyjaciele Jubilatów.


Jubileusz 50-lecia pożycia małżeńskiego obchodzili Państwo: Krystyna i Krystyn Barańscy, Irena i Kazimierz Będkowscy, Krystyna i Stanisław Białasowie, Zenobia i Czesław Cichoniowie, Eulalia i Wiesław Hylowie, Anna i Stanisław Jermakowie, Halina i Marian Lenartowie, Irena i Józef Pawlikowie, Renata i Włodzimierz Przyłuccy, Antonina i Tadeusz Sobczykowie, Edwarda i Marek Trzcionkowie, Maria i Józef Wziętalowie, Halina i Jerzy Bochenkowie, Lidia i Stefan Czardybanowie, Anna i Marian Flakowie, Barbara i Kazimierz Gałkowie, Marianna i Wiesław Godeccy, Aurelia i Zdzisław Kędzierscy, Honorata i Antoni Sikorowie, Maria i Waldemar Sochaccy, Krystyna i Bogusław Surowcowie, Maria i Czesław Tustanowscy, Janina i Tadeusz Wajdowie, Zdzisława i Stanisław Wyżykowscy.


W gronie wyróżnionych jubileuszem 60-lecia pożycia małżeńskiego znaleźli się Państwo: Alina i Władysław Całkowie, Bogumiła i Władysław Trzcionkowie, Helena i Stanisław Bochenkowie.


Po złożeniu uroczystego przyrzeczenia, odznaczeniu jubilatów medalami i wręczeniu listów gratulacyjnych przyszedł czas na życzenia, gratulacje i wzniesienie toastu szampanem. Następnie odbyła się część artystyczna w wykonaniu zespołów „Brzękowianie”, „Dąbie” i „Tęcza”.

Galeria zdjęć