Ułatwienia dostępu

  • Skalowanie treści 100%
  • Czcionka 100%
  • Wysokość linii 100%
  • Odstęp liter 100%

8 marca w Gminnym Ośrodku Kultury w Gródkowie odbył się jak co roku uroczysty Gminny Dzień Kobiet. Impreza została zorganizowana dla żeńskich reprezentacji organizacji społecznych, działających na terenie gminy Psary.

 

Wśród zgromadzonych gości na imprezie znaleźli się: wójt gminy Psary Tomasz Sadłoń wraz z małżonką Anną Dziuk – Sadłoń, zastępca wójta gminy Psary Marta Szymiec, sekretarz gminy Psary Mirella Barańska –Sorn, skarbnik gminy Psary Joanna Przybyłek, przewodniczący Rady Gminy Psary Jacenty Kubica wraz z radnymi, dyrektorzy gminnych jednostek organizacyjnych, sołtysi gminy Psary, członkinie Kół Gospodyń Wiejskich, Ochotniczych Straży Pożarnych oraz organizacji społecznych, członkinie klubów seniora i grup lokalnych, działających na terenie gminy Psary.

 

Imprezę rozpoczął wójt gminy Psary Tomasz Sadłoń krótką przemową, po czym złożył paniom serdeczne życzenia z okazji ich święta. Następnie wszyscy zgromadzeni goście przy lampce szampana odśpiewali zgromadzonym kobietom „Sto lat” oraz piosenkę „Za zdrowie pań”. Następnie każda z pań została obdarowana w dniu swojego święta tulipanem.

 

Po części oficjalnej nastąpił najbardziej oczekiwany moment imprezy jakim był koncert znanego piosenkarza Andrzeja Rybińskiego. Koncert trwał ponad godzinę, a artysta zaśpiewał podczas niego swoje największe przeboje. Publiczność bawiła się doskonale czego najlepszym dowodem były wielokrotne bisy artysty.

Koncert Andrzeja Rybińskiego nie był tego dnia ostatnią atrakcją, bo na zakończenie imprezy przed paniami wystąpił męski kwartet wokalny, w którego skład weszli dwaj radni z gminy Psary: Jacek Gwóźdź oraz Adam Adamczyk oraz soliści zespołu śpiewaczego „Dąbie”: Mirosław Krawczyk oraz Mieczysław Chorzela.

Galeria zdjęć

Strona zrealizowana w ramach projektu z III Osi Programu Operacyjnego Polska Cyfrowa na lata 2014-2020 - „Zwiększenie stopnia oraz poprawa umiejętności korzystania z Internetu, w tym z e-usług publicznych w szczególności realizuje cel stworzenie trwałych mechanizmów podnoszenia kompetencji cyfrowych na poziomie lokalnym” 3.2 „Innowacyjne rozwiązania na rzecz aktywizacji cyfrowej” dotyczący realizacji projektu systemowego pn. „Konwersja cyfrowa domów kultury” - zadanie GOK gminy Psary: goknet-GOK Gminy Psary wita w sieci!