Ułatwienia dostępu

  • Skalowanie treści 100%
  • Czcionka 100%
  • Wysokość linii 100%
  • Odstęp liter 100%

Stowarzyszenie Lokalna Grupa Działania „Leśna Kraina Górnego Śląska” oraz Lokalna Grupa Działania „Brynica to nie granica” w ramach projektu współpracy ogłaszają: KONKURS „Pomysł na produkt lokalny”.

Stowarzyszenie Lokalna Grupa Działania „Leśna Kraina Górnego Śląska”

oraz Lokalna Grupa Działania „Brynica to nie granica”

 

w ramach projektu współpracy ogłaszają:

 

KONKURS

 

„Pomysł na produkt lokalny”

 

Celem konkursu jest wyłonienie grupy najlepszych produktów i usług, które dzięki swoim walorom jakościowym i użytkowym będą kreatorem marki lokalnej tj. będą spełniać wysokie standardy oraz będą polecane jako wzorcowe produkty/usługi z obszaru dwóch Lokalnych Grup Działania.

 

Konkurs obejmuje trzy kategorie:

 

I. Sztuka/rękodzieło/rzemiosło

 

II. Produkt spożywczy

 

III. Dziedzictwo kulturowe (szczegóły w Regulaminie)

 

 

Do konkursu mogą przystąpić osoby fizyczne, osoby prawne lub inne podmioty nie posiadające osobowości prawnej, prowadzące swoją podstawową działalność lub wytwarzające produkty na terenie partnerskich LGD, które zapoznały się z Regulaminem konkursu oraz zaakceptowały jego postanowienia.

 

Nagrody dla laureatów konkursu:

 

· Oznakowanie produktu/usługi MARKĄ LOKALNĄ.

 

· Profesjonalna sesja zdjęciowa produktowa.

 

· Promocja w wydawnictwach, drukach reklamowych i tekstach promocyjnych LGD.

 

· Prezentacja i promocja na czterech wydarzeniach kulturalnych (czerwiec 2018).

 

· Prezentacja na stronie LGD.

 

· 2 dniowe szkolenie w Ustroniu z zakresu kreowania i promocji produktu lokalnego.

 

· 2 dniowe szkolenie w Sandomierzu w celu poznania „dobrych praktyk”.

 

 

 

Szczegółowe informacje dotyczące konkursu zawiera Regulamin Konkursu

 

Dostępne na stronie www.lesnakrainalgd.pl oraz www.lgd-brynica.pl

 

Do pobrania:

 

Regulamin Konkursu

Karta Zgłoszeniowa

Strona zrealizowana w ramach projektu z III Osi Programu Operacyjnego Polska Cyfrowa na lata 2014-2020 - „Zwiększenie stopnia oraz poprawa umiejętności korzystania z Internetu, w tym z e-usług publicznych w szczególności realizuje cel stworzenie trwałych mechanizmów podnoszenia kompetencji cyfrowych na poziomie lokalnym” 3.2 „Innowacyjne rozwiązania na rzecz aktywizacji cyfrowej” dotyczący realizacji projektu systemowego pn. „Konwersja cyfrowa domów kultury” - zadanie GOK gminy Psary: goknet-GOK Gminy Psary wita w sieci!