Ułatwienia dostępu

  • Skalowanie treści 100%
  • Czcionka 100%
  • Wysokość linii 100%
  • Odstęp liter 100%

 

5 maja na stadionie LKS Iskra Psary wszystkie zastępy Ochotniczych Straży Pożarnych z terenu gminy Psary obchodziły swoje święto.

 

Obchody rozpoczął przejazd kolumny samochodów strażackich na sygnałach na stadion LKS Iskra Psary, po czym komendant gminny OSP druh Tomasz Kot wprowadził poddziały Ochotniczych Straży Pożarnych Gminy Psary przy akompaniamencie Orkiestry Dętej z Góry Siewierskiej i złożył meldunek wiceprezesowi Zarządu Wojewódzkiego ZOSP RP dh Zdzisławowi Banasiowi. Z powodu zdrowotnych na święcie strażackim nie mógł być obecny wójt gminy Psary Tomasz Sadłoń, dlatego jego przemówienie uroczyście odczytała zastępca wójta gminy Psary Marta Szymiec. Po wystąpieniu zastępcy wójta gminy Psary głos zabrał wiceprezes Zarządu Wojewódzkiego ZOSP RP dr Zdzisław Banaś.

 

Po zakończeniu części oficjalnej rozpoczęły się występy artystyczne zespołów, działających przy Gminnym Ośrodku Kultury Gminy Psary. Na scenie w repertuarze przygotowanym specjalnie dla druhów strażaków wystąpiły zespoły śpiewacze: Dąbie, Zagłębianki, Strzyżowiczanie, Nasz Gródków, Brzękowianie, Tęcza z Psar, „Od… Do...” oraz Kapela Gródków.

Galeria zdjęć

Strona zrealizowana w ramach projektu z III Osi Programu Operacyjnego Polska Cyfrowa na lata 2014-2020 - „Zwiększenie stopnia oraz poprawa umiejętności korzystania z Internetu, w tym z e-usług publicznych w szczególności realizuje cel stworzenie trwałych mechanizmów podnoszenia kompetencji cyfrowych na poziomie lokalnym” 3.2 „Innowacyjne rozwiązania na rzecz aktywizacji cyfrowej” dotyczący realizacji projektu systemowego pn. „Konwersja cyfrowa domów kultury” - zadanie GOK gminy Psary: goknet-GOK Gminy Psary wita w sieci!