Ułatwienia dostępu

  • Skalowanie treści 100%
  • Czcionka 100%
  • Wysokość linii 100%
  • Odstęp liter 100%

Język angielski w grach i zabawach - to zajęcia dedykowane uczniom klas II-III szkoły podstawowej. Nauka języka obcego poprzez: rozmówki, piosenki, gry, zabawy i prace plastyczne. Zajęcia są skoncentrowane na poszerzeniu słownictwa z zakresu języka angielskiego.

Zajęcia odbywać się będą ww:

WTOREK w godz. 15:30-16:30 w Ośrodku Kultury w Gródkowie, ul. Zwycięstwa 2.

Instruktor prowadzący: Milena Kucharska

Odpłatność 30,00zł/mc.

Opłatę należy uiścić z góry,  do 10 dnia każdego miesiąca przed rozpoczęciem zajęć.

Strona zrealizowana w ramach projektu z III Osi Programu Operacyjnego Polska Cyfrowa na lata 2014-2020 - „Zwiększenie stopnia oraz poprawa umiejętności korzystania z Internetu, w tym z e-usług publicznych w szczególności realizuje cel stworzenie trwałych mechanizmów podnoszenia kompetencji cyfrowych na poziomie lokalnym” 3.2 „Innowacyjne rozwiązania na rzecz aktywizacji cyfrowej” dotyczący realizacji projektu systemowego pn. „Konwersja cyfrowa domów kultury” - zadanie GOK gminy Psary: goknet-GOK Gminy Psary wita w sieci!