Ułatwienia dostępu

  • Skalowanie treści 100%
  • Czcionka 100%
  • Wysokość linii 100%
  • Odstęp liter 100%

2 grudnia z inicjatywy radnego Preczowa Jarosława Nowaka i sołtysa Wojciecha Kameckiego w Ośrodku Kultury w Preczowie, odbyły się kolejne już sołeckie mikołajki, w których uczestniczyła duża grupa dzieci wraz z rodzicami.

 

Wśród zaproszonych gości byli: wójt gminy Psary Tomasz Sadłoń, dyrektor Gminnego Ośrodka Kultury Anna Nagły, radny Preczowa Jarosław Nowak, sołtys Preczowa Wojciech Kamecki oraz główny sponsor imprezy Agnieszka Piwowarczyk.

 

Przed gośćmi i Mikołajem zaprezentowały się dzieci z Ośrodka Kultury w Preczowie,oraz animatorzy, którzy zaprezentowali inscenizację pt. "Jak diabeł ukradł Mikołajowi worek z prezentami" następnie wszystkie dzieci obdarowane zostały upominkami oraz słodkim poczęstunkiem.

 

Sponsorami mikołajkowego spotkania w Preczowie byli: samorząd gminy Psary, radny Jarosław Nowak oraz główny sponsor firma MILES państwo Agnieszka i Leszek Piwowarczykowie.

 

Galeria zdjęć

Strona zrealizowana w ramach projektu z III Osi Programu Operacyjnego Polska Cyfrowa na lata 2014-2020 - „Zwiększenie stopnia oraz poprawa umiejętności korzystania z Internetu, w tym z e-usług publicznych w szczególności realizuje cel stworzenie trwałych mechanizmów podnoszenia kompetencji cyfrowych na poziomie lokalnym” 3.2 „Innowacyjne rozwiązania na rzecz aktywizacji cyfrowej” dotyczący realizacji projektu systemowego pn. „Konwersja cyfrowa domów kultury” - zadanie GOK gminy Psary: goknet-GOK Gminy Psary wita w sieci!