Ułatwienia dostępu

  • Skalowanie treści 100%
  • Czcionka 100%
  • Wysokość linii 100%
  • Odstęp liter 100%

23.11.2018 w Miejskim Ośrodku Kultury w Wojkowicach odbyło się rozstrzygnięcie XXVII Powiatowego Konkursu Plastycznego „Polska Niepodległa w moich oczach” w którym czołowe miejsca zajęła 4 dzieci, uczęszczających na zajęcia plastyczne do poszczególnych filii GOK Gminy Psary.Zadaniem konkursu było przygotowanie prac nawiązujących do odzyskania przez Polskę niepodległości, patriotyzmu i wszelkich pozytywnych nawiązań do tego tematu. Dominowała dziedzina malarstwa, rysunku, grafiki komputerowej chociaż technika plastyczna była dowolna.

Wśród laureatów znalazły się prace dzieci z Gminnego Ośrodka Kultury Gminy Psary.

I kategoria

wyróżnienie - Piotruś Prześlica z Ośrodka Kultury w Sarnowie.

II kategoria

II miejsce - Zosia Głodowska z Ośrodka Kultury w Sarnowie

III miejsce - Karolina Dudziak z Ośrodka Kultury w Gródkowie

wyróżnienie - Liliana Bereza ze Świetlicy Wiejskiej w Dąbiu

Laureaci nagrodzonych prac zostali uhonorowani dyplomami oraz nagrodami rzeczowymi.

Strona zrealizowana w ramach projektu z III Osi Programu Operacyjnego Polska Cyfrowa na lata 2014-2020 - „Zwiększenie stopnia oraz poprawa umiejętności korzystania z Internetu, w tym z e-usług publicznych w szczególności realizuje cel stworzenie trwałych mechanizmów podnoszenia kompetencji cyfrowych na poziomie lokalnym” 3.2 „Innowacyjne rozwiązania na rzecz aktywizacji cyfrowej” dotyczący realizacji projektu systemowego pn. „Konwersja cyfrowa domów kultury” - zadanie GOK gminy Psary: goknet-GOK Gminy Psary wita w sieci!