Ułatwienia dostępu

  • Skalowanie treści 100%
  • Czcionka 100%
  • Wysokość linii 100%
  • Odstęp liter 100%

joomplu:881524 marca w GOK w Gródkowie po raz drugi odbył się Turniej Szachowy o puchar Wójta Gminy Psary. W tegorocznej edycji wystartowało ponad 30 zawodników i zawodniczek w dwóch kategoriach wiekowych dzieci oraz dorośli. Najmłodsi amatorzy tej królewskiej gry, turniej rozegrali tzw. systemem szwajcarskim, w którym każdy z 20 zawodników mógł się ze sobą zmierzyć. Po 7 partiach wyrównanej rywalizacji, sędziowie wyłonili zwycięzców: I miejsce zdobyła Kornelia Tryjańska, II miejsce Emilia Tryjańska, a III miejsce zajął Tomasz Kowalski. W kategorii dorosłych, zawodnicy rozgrywali partie systemem pucharowym, który wyłonił trzech najlepszych zawodników: I miejsce otrzymał Hubert Jabłoński, II miejsce Kamil Katolik, a III miejsce zajął Dariusz Jakubczyk.

 Każdy ze zwycięzców otrzymał z rak Wójta gminy Psary pamiątkowy dyplom oraz puchar, a najmłodsi uczestnicy kolorowe upominki za udział w tegorocznej edycji turnieju. Na zakończenie Wójt Gminy Psary Tomasz Sadłoń serdecznie pogratulował wszystkim uczestnikom oraz podziękował za tak liczny udział. Ponadto an zakończenie Wójt gminy złożył również serdeczne podziękowania germanizator turnieju: GOK Gminy Psary oraz panom: Henrykowi Czapli, Waldemarowi Łągowikowi, Andrzejowi Gromadzie oraz Ireneuszowi Tyjańskiemy, którzy czuwali nad prawidłowym przebiegiem turnieju. GALERIA 

 

Strona zrealizowana w ramach projektu z III Osi Programu Operacyjnego Polska Cyfrowa na lata 2014-2020 - „Zwiększenie stopnia oraz poprawa umiejętności korzystania z Internetu, w tym z e-usług publicznych w szczególności realizuje cel stworzenie trwałych mechanizmów podnoszenia kompetencji cyfrowych na poziomie lokalnym” 3.2 „Innowacyjne rozwiązania na rzecz aktywizacji cyfrowej” dotyczący realizacji projektu systemowego pn. „Konwersja cyfrowa domów kultury” - zadanie GOK gminy Psary: goknet-GOK Gminy Psary wita w sieci!