Ułatwienia dostępu

  • Skalowanie treści 100%
  • Czcionka 100%
  • Wysokość linii 100%
  • Odstęp liter 100%

joomplu:9192W sobotę 8 lipca 2017 roku na placu przy budynku remizy OSP w Górze Siewierskiej odbył się coroczny festyn rodzinny dla mieszkańców sołectwa i nie tylko. Uroczystość uświetniły liczne występy artystyczne i mimo niesprzyjającej pogody uczestnikom imprezy nie zabrakło dobrych humorów.

Festyn otworzył występ orkiestry dętej, a następnie prezentowały się dzieci i młodzież, wśród nich młode wokalistki: Zuzanna Sitko, Maja Kalika i Marysia Sitko, skrzypek Radek Pochylski, oraz zespół młodzieżowy w składzie: Wojtek Żórkowski, Wiktoria Zbień i Bartek Białas. Nie zabrakło również występów zespołów śpiewaczych z gminy Psary. Podczas festynu zaprezentowali się „Górzanie”, zespół „Tęcza”, „Strzyżowiczanie” i „Brzękowianie”.  Na zakończenie wspólną zabawę taneczną, już na placu przy budynku OSP, poprowadził zespół Band Hadżi.

Sobotni festyn swoją obecnością zaszczycił Wójt Gminy Psary Pan Tomasz Sadłoń wraz z małżonką, który przy okazji podziękowania za zaproszenie przybliżył mieszkańcom najbliższe plany zmian i inwestycji w sołectwie. Wśród zaproszonych gości nie zabrakło również skarbnika Gminy Psary  Joanny Przybyłek, dyrektora GOK Anny Nagły, radnej  Krystyny Kluszczyk, sołtysa Góry Siewierskiej Mariana Sobieraja wraz z małżonką,  prezesa OSP Góra Siewierska Marka Kotuły i przewodniczącej KGW Góra Siewierska  Marii Sikory, która, w związku z przejściem na emeryturę, podczas uroczystości odebrała podziękowania za swoją dotychczasową pracę i wkład w rozwój życia kulturalnego i artystycznego na rzecz naszej gminy.

{joomplucat:326 limit=50|columns=3}

Strona zrealizowana w ramach projektu z III Osi Programu Operacyjnego Polska Cyfrowa na lata 2014-2020 - „Zwiększenie stopnia oraz poprawa umiejętności korzystania z Internetu, w tym z e-usług publicznych w szczególności realizuje cel stworzenie trwałych mechanizmów podnoszenia kompetencji cyfrowych na poziomie lokalnym” 3.2 „Innowacyjne rozwiązania na rzecz aktywizacji cyfrowej” dotyczący realizacji projektu systemowego pn. „Konwersja cyfrowa domów kultury” - zadanie GOK gminy Psary: goknet-GOK Gminy Psary wita w sieci!