Ułatwienia dostępu

  • Skalowanie treści 100%
  • Czcionka 100%
  • Wysokość linii 100%
  • Odstęp liter 100%

3 września na stadionie LKS Iskra Psary odbyły się tradycyjne uroczystości z okazji zakończenia zbioru zbóż, czyli Gminne Dożynki.

 

Gminne Dożynki rozpoczęły się przemarszem barwnego korowodu spod urzędu Gminy Psary na stadion LKS. Korowód uformowali przedstawiciele lokalnych organizacji społecznych, Ochotniczych Straży Pożarnych, Kół Gospodyń Wiejskich, sołtysi oraz mieszkańcy reprezentujący poszczególne sołectwa. Kiedy wszyscy dotarli na stadion, Mszę Świętą odprawił ks. kanonik Paweł Rozpiątkowski, ekonom i dyrektor Biura Prasowego Diecezji Sosnowieckiej.

 

- Dożynki, nazywane świętem plonów, to docenienie ciężkiej i skutecznej pracy, która prowadzi do obfitych zbiorów – powiedział podczas inauguracyjnego przemówienia wójt gminy Psary Tomasz Sadłoń.

 

Dożynki stały się też dobrą okazją, by podsumować pracę samorządu gminy Psary w 2017 roku oraz przedstawić trzyletni niezwykle ambitny plan inwestycyjny. W ramach tego planu do końca 2019 roku na blisko 70 zadań budowlanych gmina Psary zamierza przeznaczyć ponad 55 mln zł. W samym 2017 roku na inwestycje przeznaczy aż 24 mln zł, dzięki czemu zrealizuje wiele kluczowych zadań inwestycyjnych w bez mała wszystkich obszarach, w których gmina może być aktywna.

 

Na psarskie uroczystości dożynkowe przybyli znamienici goście, wśród których byli: wicemarszałek Sejmu RP Barbara Dolniak, posłanka na Sejm RP Barbara Chrobak, poseł na Sejm RP Waldemar Andzel, członek Zarządu Wojewódzkiego Śląskiego Kazimierz Karolczak, wiceprzewodniczący Rady Powiatu Jan Mucha, członek Zarządu Powiatu Będzińskiego Włodzimierz Trzcionka, radni Rady Powiatu Ewa Bierońska i Marian Kozieł, burmistrz Miasta i Gminy Siewierz Zdzisław Banaś, wójt gminy Mierzęcice Grzegorz Podlejski, zastępca komendanta powiatowego Państwowej Straży Pożarnej w Będzinie kpt. Arkadiusz Spera, wiceprezes Podokręgu Sosnowieckiego Śląskiego Związku Piłki Nożnej Jan Pawłowski, radni gminy Psary z przewodniczącym Jacentym Kubicą, zastępca wójta gminy Psary Marta Szymiec, sekretarz gminy Psary Mirella Barańska-Sorn, a także przedstawiciele związków, kół, stowarzyszeń i organizacji pozarządowych, reprezentanci lokalnych przedsiębiorstw oraz mieszkańcy gminy Psary.

 

Po przemówieniu wójta odbył się Obrzęd Dożynkowy, przypominający tradycje świętowania zakończenia żniw na polskich wsiach. Obrzęd ten zaprezentował Zespół „Dąbie”. Kolejnym punktem programu było odznaczenie Stanisława Kotuły i Sławomira Woźniaka, którzy przez wiele lat społecznej służby na rzecz sportu, przyczynili się do jego popularyzacji i rozwoju.

 

Po części oficjalnej dożynek rozpoczęły się występy artystyczne. Jako pierwsi zaprezentowali się uczniowie z zespołu folklorystycznego ze Szkoły Podstawowej w Dąbiu. Następnie wystąpiły gminne zespoły śpiewacze: „Zagłębianki”, „Strzyżowiczanie”, „Tęcza”, „Brzękowianie”, „Nasz Gródków”, „OD DO” oraz Kapela „Gródków”.

 

Po występach artystów z gminy Psary na scenie zagościł zespół Diley, który rozgrzał zebranych mieszkańców swoimi największymi przebojami i przygotował publiczność na gwiazdę wieczoru, czyli zespół Playboys. Ich koncert, a zarazem całe dożynki, zwieńczył niezwykle efektowny pokaz laserowy firmy Visual Sensation.

GALERIA

 

Strona zrealizowana w ramach projektu z III Osi Programu Operacyjnego Polska Cyfrowa na lata 2014-2020 - „Zwiększenie stopnia oraz poprawa umiejętności korzystania z Internetu, w tym z e-usług publicznych w szczególności realizuje cel stworzenie trwałych mechanizmów podnoszenia kompetencji cyfrowych na poziomie lokalnym” 3.2 „Innowacyjne rozwiązania na rzecz aktywizacji cyfrowej” dotyczący realizacji projektu systemowego pn. „Konwersja cyfrowa domów kultury” - zadanie GOK gminy Psary: goknet-GOK Gminy Psary wita w sieci!