Ułatwienia dostępu

  • Skalowanie treści 100%
  • Czcionka 100%
  • Wysokość linii 100%
  • Odstęp liter 100%

Język angielski dla dzieci

Zajęcia odbywają się w dwóch grupach:

Grupa I - klasy I i II - 15:30 - 16:25

Grupa II - klasy III i IV - 16:30 - 17:25

Grupa III - uwaga trwa nabór na zajęcia dla dzieci w wieku 4, 5 i 6 lat, zajecia będą odbywały się w godz. 17:25 - 18:00

Zajęcia będą odbywają się w każdą środę w GOK Gródków.

Opłata: 60zł/msc.

Strona zrealizowana w ramach projektu z III Osi Programu Operacyjnego Polska Cyfrowa na lata 2014-2020 - „Zwiększenie stopnia oraz poprawa umiejętności korzystania z Internetu, w tym z e-usług publicznych w szczególności realizuje cel stworzenie trwałych mechanizmów podnoszenia kompetencji cyfrowych na poziomie lokalnym” 3.2 „Innowacyjne rozwiązania na rzecz aktywizacji cyfrowej” dotyczący realizacji projektu systemowego pn. „Konwersja cyfrowa domów kultury” - zadanie GOK gminy Psary: goknet-GOK Gminy Psary wita w sieci!