Ułatwienia dostępu

  • Skalowanie treści 100%
  • Czcionka 100%
  • Wysokość linii 100%
  • Odstęp liter 100%

Kto raz przyjaźni poznał moc

nie będzie trwonił słów

przy innym ogniu, w inną noc

do zobaczenia znów”

 

 

Już po raz kolejny w Dąbiu zuchy, harcerze i instruktorzy powitali nowy rok harcerski. Wieczorem, 15 września przy ognisku spotkali się harcerze z Hufca ZHP Ziemi Będzińskiej. Swoją obecnością zaszczycili ich goście, którzy są przyjaciółmi harcerstwa. Wśród nich znaleźli się wójt gminy Psary pan Tomasz Sadłoń, sekretarz gminy pani Mirella Barańska- Sorn, dyrektor Gminnego Ośrodka Kultury pani Anna Nagły, radna gminy Psary Grażyna Polasiak, dyrektorzy szkół w Strzyżowicach pani Dorota Pronobis-Kościńska, w Sarnowie pani Małgorzata Barańska, w Dąbiu pani Joanna Marcinkowska, prezesi koła PTTK oddziału w Będzinie pan Mirosław Adamczyk i pan Stanisław Góra, przewodnicy PTTK pani Janina Góra i pan Marek Łebzuch, dawni instruktorzy, radni, rodzice, dziadkowie. W tym roku po raz pierwszy instruktorzy ZHP środowiska Psary druhowie Henryk Czapla, Sylwester Dembiński i Marek Łebzuch zadbali o to, aby zuchom, harcerzom łatwiej było się pogodzić z nadchodzącą jesienią dlatego przygotowali część obozowej pionierki, wykonali bramę, totem, „wariata” na menażki, rozbili namiot itp. Wszystko przypominało o miłej obozowej przygodzie. Po uroczystym apelu, na którym druhna komendant phm. Dorota Schmatolla krótko przedstawiła plany na nadchodzący rok rozpoczęło się ognisko. Ognisko rozpalili pan wójt, druhna komendant oraz pani Anna Nagły. Gromady zuchowe, drużyny harcerskie przygotowały krótkie wystąpienia, pląsy, piosenki. Ognisko poprowadziła druhna Ola Madejska, a cudowne harcerskie piosenki przygotował i śpiewał druh Paweł Klimczyk. Po zakończeniu ogniska, kiedy harcerze rozeszli się do domów długo jeszcze instruktorzy środowiska Psary śpiewali i gawędzili. Jesteśmy dumni bo żadna piosenka harcerka się nie powtórzyła. Do zobaczenia za rok. CZUJ, CZUJ, CZUWAJ! 

 

GALERIA

Strona zrealizowana w ramach projektu z III Osi Programu Operacyjnego Polska Cyfrowa na lata 2014-2020 - „Zwiększenie stopnia oraz poprawa umiejętności korzystania z Internetu, w tym z e-usług publicznych w szczególności realizuje cel stworzenie trwałych mechanizmów podnoszenia kompetencji cyfrowych na poziomie lokalnym” 3.2 „Innowacyjne rozwiązania na rzecz aktywizacji cyfrowej” dotyczący realizacji projektu systemowego pn. „Konwersja cyfrowa domów kultury” - zadanie GOK gminy Psary: goknet-GOK Gminy Psary wita w sieci!