Ułatwienia dostępu

  • Skalowanie treści 100%
  • Czcionka 100%
  • Wysokość linii 100%
  • Odstęp liter 100%

joomplu:8508Kolejna „Barbórkl” 2016 rozpoczęła się od Mszy św., którą odprawił kapelan Szpitala Górniczego pw. św. Barbary w Sosnowcu. Następnie uroczyste spotkanie odbyło się w GOK w Gródkowie. Spotkanie rozpoczął Ryszard Barański i Jacenty Kubica. W tym roku w Prezydium karczmy zasiedli: Prezes Stanisław Dyszy, zastępcy Ryszard Barański, Janusz Dyszy i Dariusz Katolik oraz Eugeniusz Lysek. Uroczystości zaszczycił Wójt Gminy Psary Pan Tomasz Sadłoń, ks. proboszcz Jan Piekarski i dyrektor GOK p. Anna Nagły.

Spotkanie barbórkowe rozpoczął występ zespołu śpiewaczego „Dąbie”, po którym nastąpiła część rozrywkowa, której towarzyszyły śpiewy braci górniczej oraz konkursy z nagrodami. Zakończeniem górniczego spotkania było dośpiewanie tradycyjnej karczmarzej piosenki pt.” Stańmy bracie wraz”. GALERIA

 

Strona zrealizowana w ramach projektu z III Osi Programu Operacyjnego Polska Cyfrowa na lata 2014-2020 - „Zwiększenie stopnia oraz poprawa umiejętności korzystania z Internetu, w tym z e-usług publicznych w szczególności realizuje cel stworzenie trwałych mechanizmów podnoszenia kompetencji cyfrowych na poziomie lokalnym” 3.2 „Innowacyjne rozwiązania na rzecz aktywizacji cyfrowej” dotyczący realizacji projektu systemowego pn. „Konwersja cyfrowa domów kultury” - zadanie GOK gminy Psary: goknet-GOK Gminy Psary wita w sieci!