Ułatwienia dostępu

  • Skalowanie treści 100%
  • Czcionka 100%
  • Wysokość linii 100%
  • Odstęp liter 100%

joomplu:813316 września na placu przy Świetlicy Wiejskiej w Dąbiu odbyło się ognisko harcerskie, które było oficjalnym rozpoczęciem nowego sezonu harcerskiego nie tylko w gminie Psary, ale w całym powiecie Będzińskim. W spotkaniu uczestniczyło ponad 200 zuchów oraz harczerzy z ponad 10 zastępów. Na spotkanie przybyli harcerze, kadra instruktorska z naszej gminy oraz kadra instruktorska, działająca pod patronatem Hufca Ziemi Będzińskiej im.Kazimierza Wielkiego w Będzinie. 

Spotkanie rozpoczął Apel, podczas którego złożono meldunek Wójtowi Gminy Panu Tomaszowi Sadłoniowi oraz uroczyście odśpiewano hymn ,w trakcie którego wciągnięto na maszt flagę Polski. Następnie wszyscy uczestnicy udali się do miejsca, w którym przygotowywane było ognisko. Oficjalnie ognisko rozpoczęło się od rozpalenia, pieczałowicie ułożonego stosu,którego dokonali Wójt Gminy Psary, Sekretarz Gminy Psary, Dyrektor GOK oraz Dyrektor ZSP w Strzyżowicach. Pięknie ułożony stos zapłonął od jednej zapałki.

Przy płonącym ognisku zostali zaprzysiężeni strażnicy ognia, których obowiązkiem jest pilnowanie aby ogień w czasie trwania imprezy nie wygasł. W dalszej części programu, każdy z przybyłych na spotkanie zastępów miał za zadanie zaprezentować swoją drużynę na forum. W trakcie spotkania wspólnym śpiewom i pląsom nie było końca. Przed publicznością zaprezentowała się m.in gromada zuchowa „Leśnych skrzatów” ze Strzyżowic pod opieką dh. Anny Łebzuch. Ognisko zakończono zamkniętym kręgiem uczestników którzy przesyłając symboliczną „ISKIERKĘ” zaśpiewali harcerską pieśń pożegnalną. Ognisko to, dla niektórych harcerzy, było okazją do spotkań po latach, wspomnień minionych lat o których jak mówią sami harcerze nie da się zapomnieć. Wyjazdy na obozy harcerskie dostarczały tylu wrażeń i emocji, że jest co wspominać przez całe dalsze życie. Warto też przy okazji nadmienić, że w naszej gminie zaczyna przybywać drużyn harcerskich czego dowodem jest powstanie nowego zastępu harcerskiego „Antki cwaniaki” działającego przy ZSP w Sarnowie. GOK dziękuję kadrze instruktorskiej z naszej gminy oraz kadrze z Hufca Ziemi Będzińskiej za pomoc w przygotowaniu organizacji nowego sezonu startu harcerskiego w naszej gminie. Z harcerskim pozdrowieniem – CZUWAJ!

GALERIA

Strona zrealizowana w ramach projektu z III Osi Programu Operacyjnego Polska Cyfrowa na lata 2014-2020 - „Zwiększenie stopnia oraz poprawa umiejętności korzystania z Internetu, w tym z e-usług publicznych w szczególności realizuje cel stworzenie trwałych mechanizmów podnoszenia kompetencji cyfrowych na poziomie lokalnym” 3.2 „Innowacyjne rozwiązania na rzecz aktywizacji cyfrowej” dotyczący realizacji projektu systemowego pn. „Konwersja cyfrowa domów kultury” - zadanie GOK gminy Psary: goknet-GOK Gminy Psary wita w sieci!