Ułatwienia dostępu

  • Skalowanie treści 100%
  • Czcionka 100%
  • Wysokość linii 100%
  • Odstęp liter 100%

4 września na stadionie LKS Iskra Psary odbyły się dożynki gminne, które były znakomitą okazją do wspólnego kultywowania pięknych wiejskich tradycji oraz wspaniałej zabawy. Tegoroczne dożynki w gminie Psary były tym szczególnym czasem, kiedy licznie przybyli mieszkańcy i ich goście mogli po raz kolejny wspólnie świętować i bawić się, podsumowując jednocześnie udane zbiory, ale i miesiące ciężkiej pracy w wielu dziedzinach związanych nie tylko z rolnictwem.

 Wójt Gminy Psary Tomasz Sadłoń wspomniał w inauguracyjnym przemówieniu, że dożynki w tradycji polskiej, choć kojarzone zwykle z dziękczynieniem za dary przyrody, były i są również okazją do podkreślania różnorodności i potencjału tkwiącego we wsi polskiej. Nasza gmina ma tę szczególną cechę, że stanowi społeczność ludzi reprezentujących wiele gałęzi gospodarki, ale o wspólnych celach, ceniących sobie walory życia poza miastem i odpowiedzialnie zaangażowanych w życie tejże wspólnoty. Święto plonów było zatem znakomitą sposobnością do czerpania z bogatej tradycji rolniczej, dzięki której obecne pokolenia mogą rozwijać w sobie cenne wartości i postawy związane na przykład z szacunkiem do pracy, dbałością o przyrodę czy koniecznością współpracy dla dobra wspólnego.

Dożynki w gminie Psary rozpoczęły się uroczystym przemarszem barwnego korowodu spod tutejszego urzędu na stadion LKS Iskra w Psarach. Ważnym punktem dnia była polowa Msza Święta, którą odprawił ks. Marcin Kruszak – Notariusz Kurii Diecezji Sosnowieckiej, a koncelebrował jąks. Jan Piekarski – Proboszcz Parafii św. Piotra i Pawła w Psarach. Podczas Eucharystii poświęcono piękne wieńce dożynkowe, które zostały przygotowane przez Koła Gospodyń Wiejskich Gminy Psary.

Wśród licznie przybyłych gości dożynkowych znaleźli się między innymi: Posłowie na Sejm RP – Barbara Chrobak i Waldemar Andzel, Senator RP – Arkadiusz Grabowski, Dyrektor Biura Wicemarszałek Sejmu RP Barbary Dolniak – Bożena Łapaj, Radna Sejmiku Województwa Śląskiego – Maria Potępa, Starosta Będziński – Arkadiusz Watoła, Członkowie Zarządu Powiatu Będzińskiego – Radosław Baran oraz Włodzimierz Trzcionka, Radna Powiatu Będzińskiego – Teresa Płoszaj-Binko, Komendant Wojewódzki Policji w Opolu – insp. Jarosław Kaleta, Przewodniczący Rady Gminy Psary – Jacenty Kubica wraz z Radnymi, Naczelnik Urzędu Skarbowego w Będzinie – Małgorzata Waluda, Dyrektora PZ ZOZ w Będzinie – Jacek Kołacz, Prezes Podokręgu Sosnowiec Śląskiego Związku Piłki Nożnej – Józef Grząba, Członek Zarządu Okręgu Śląskiego Związku Nauczycielstwa Polskiego – Jan Kraśkiewicz, Dyrektorzy i Kierownicy jednostek organizacyjnych gminy, Sołtysi i członkowie rad sołeckich, Prezesi jednostek OSP, Prezeski Kół Gospodyń Wiejskich, Prezesi Klubów Sportowych, Prezesi i przedstawiciele lokalnych oddziałów: Związku Kombatantów, Związku Pszczelarzy, Polskiego Związku Łowieckiego, Koła Polskiego Związku Emerytów i Rencistów w Malinowicach, Klubu Seniora w Psarach, Grupy 18+ VAT, Polskiego Związku Hodowców Gołębi Pocztowych oraz innych związków, stowarzyszeń i organizacji pozarządowych, reprezentanci lokalnych przedsiębiorstw oraz, przede wszystkim, mieszkańcy gminy Psary.

Występy artystyczne rozpoczął tradycyjny obrzęd dożynkowy w wykonaniu Zespołu Śpiewaczego „Dąbie”. Po tej części uroczystości Wójt Tomasz Sadłoń w swoim przemówieniu podziękował za trud rolników oraz podsumował roczną pracę samorządu gminy. Święto Plonów było także doskonałą okazją do wręczenia „Odznaki Honorowej za Zasługi dla Województwa Śląskiego” wieloletnim działaczom społecznym z terenu gminy Psary. Odznaki z rąk p. Marii Potępy – radnej Sejmiku Województwa Śląskiego oraz Wójta Gminy Psary odebrali Pan Eugeniusz Szastak – wieloletni sołtys i radny Psar oraz Pan Mieczysław Sobczyk – wieloletni sołtys Sarnowa.

Po części oficjalnej dożynek rozpoczął się bogaty program artystyczny, a na scenie pojawili się kolejno: dziecięcy zespół folklorystyczny ze Szkoły Podstawowej w Dąbiu oraz gminne zespoły śpiewacze: Zagłębianki, Strzyżowiczanie, Brzękowianie, Górzanie, Nasz Gródków, Tęcza, OD...DO... oraz Kapela Gródków. Rozstrzygnięto też konkurs kronik Kół Gospodyń Wiejskich, w którym kolejne laury przyznano: 1. miejsce – KGW Psary, 2. miejsce – KGW Dąbie, 3. miejsce – KGW Brzękowice oraz wyróżnienie dla KGW Sarnów. Gminne Dożynki były równie znakomitą okazją do wręczenia nagród laureatom w konkursie kulinarnym na najlepszą tradycyjną potrawę regionalną, który odbył się w ramach Rodzinnego Pikniku Zdrowotnego w Preczowie. W konkursie udział wzięły lokalne zespoły śpiewacze oraz KGW. Z rąk Wójta Gminy Psary nagrody odebrali: członkinie KGW z Sarnowa, Góry Siewierskiej, Preczowa, Gródkowa, Psar oraz zespoły „Dąbie” i „Strzyżowiczanie”.

Po występach artystów z gminy Psary na scenie zaprezentowała się grecka grupa wokalno-instrumentalna Mythos. Zespół przy udziale helleńskich instrumentów i w pięknych strojach etnicznych zagrał największe greckie przeboje, od dawnych pieśni po muzykę współczesną. W ten sposób publiczność została doskonale przygotowana do występu gwiazdy wieczoru – Jacka Stachursky’ego, który pomimo obfitego deszczu znakomicie bawił wszystkie pokolenia mieszkańców. Po koncercie przyszła pora na pokaz sztucznych ogni, który zakończył dożynkową zabawę.

Podczas tegorocznego święta plonów wsparcia finansowego oraz materialnego udzielili: P.P.D. Gródków, Firma DROGREM, Firma Handlowa TRANSBUD-WULKAN, Ciastkarnia Kawiorscy, P.P.H.U. Nowbud – Sebastian Nowak, Zakłady Bory Malinowskie, Sklep Lewiatan – Teresa i Janusz Bochenek, Skład Budowlany Malierose – Tomasz Rosa, Pan Marcin Cela, Bank Spółdzielczy w Będzinie, Kwiaciarnia Flo-Art ze Strzyżowice – Katarzyna Pierzak, FHU Aleksandra – Państwo Aleksandra i Bogdan Oliwa oraz Sklep Spożywczy OD i DO w Preczowie – Marcin Frysztacki.

Strona zrealizowana w ramach projektu z III Osi Programu Operacyjnego Polska Cyfrowa na lata 2014-2020 - „Zwiększenie stopnia oraz poprawa umiejętności korzystania z Internetu, w tym z e-usług publicznych w szczególności realizuje cel stworzenie trwałych mechanizmów podnoszenia kompetencji cyfrowych na poziomie lokalnym” 3.2 „Innowacyjne rozwiązania na rzecz aktywizacji cyfrowej” dotyczący realizacji projektu systemowego pn. „Konwersja cyfrowa domów kultury” - zadanie GOK gminy Psary: goknet-GOK Gminy Psary wita w sieci!