Ułatwienia dostępu

  • Skalowanie treści 100%
  • Czcionka 100%
  • Wysokość linii 100%
  • Odstęp liter 100%

4 czerwca w Ośrodku Kultury w Sarnowie odbyło się kolejne Spotkanie Klubu Seniora Podróżnika. Tym razem z Członkami Klubu  spotkali się podróżnicy z Katowic, założyciele Klubu „Namaste”, którzy ponad rok spędzili w Nepalu. Zebranym opowiedzieli o swych wędrówkach trekingowych, warunkach życia  Nepalczyków, kulturze, oświacie i religii. Zaprezentowali też kilkaset slajdów i zdjęć ze swych wypraw. 

Na zakończenie opowiedzieli o swych przyjaciołach z Napelu, którzy w zeszłorocznym trzęsieniu ziemi stracili dorobek życia. Uczestnicy Spotkania wspomogli szczytny cel - zbiórkę pieniędzy na odbudowe domu tej rodziny.  W Spotkaniu, na zaproszenie Przewodniczącej Klubu, Małgorzaty Ilony Pasek, uczestniczyło kilkudziesięciu mieszkańców gminy Psary. GALERIA

 

Strona zrealizowana w ramach projektu z III Osi Programu Operacyjnego Polska Cyfrowa na lata 2014-2020 - „Zwiększenie stopnia oraz poprawa umiejętności korzystania z Internetu, w tym z e-usług publicznych w szczególności realizuje cel stworzenie trwałych mechanizmów podnoszenia kompetencji cyfrowych na poziomie lokalnym” 3.2 „Innowacyjne rozwiązania na rzecz aktywizacji cyfrowej” dotyczący realizacji projektu systemowego pn. „Konwersja cyfrowa domów kultury” - zadanie GOK gminy Psary: goknet-GOK Gminy Psary wita w sieci!