Ułatwienia dostępu

  • Skalowanie treści 100%
  • Czcionka 100%
  • Wysokość linii 100%
  • Odstęp liter 100%

joomplu:75973 maja w gminie Psary uroczyście świętowano 225. rocznicę uchwalenia Konstytucji 3 Maja. W tym roku wyjątkowo wydarzenie to połączono z gminnymi obchodami Dnia Strażaka. Uroczystości poprzedziła Msza Święta w intencji Ojczyzny i druhów strażaków z gminnych jednostek OSP, celebrowana przez ks. Proboszcza Edwarda Kołomańskiego wraz z proboszczami pobliskich parafii, którą odprawiono w kościele pw. Wniebowzięcia NMP w Dąbiu. Po Mszy Św. poświęcono wóz bojowy OSP Goląsza-Brzękowice. Następnie Wójt Gminy Psary wraz z przedstawicielami samorządu złożył kwiaty pod krzyżem i tablicą pamiątkową.

O godz. 15:00 na stadionie sportowym w Psarach nastąpiło rozpoczęcie gminnych uroczystości. Pierwszy punkt programu stanowił uroczysty przemarsz kompanii reprezentacyjnych gminnych jednostek Ochotniczych Straży Pożarnych. Po oficjalnym przywitaniu gości oraz okolicznościowym przemówieniu Wójta Gminy Psary, blok występów artystycznych zainicjował koncert w wykonaniu Orkiestry Dętej oraz występ Zespołu Mażoretek z Mykanowa. W dalszej części zaprezentowali się uczniowie psarskiego gimnazjum, którzy przygotowali dla zebranych mieszkańców pokaz słowno-muzyczny oraz zachęcili do wspólnego odtańczenia „Poloneza” i wzięcia udziału w akcji układania flagi narodowej. Część artystyczną zakończyły solowe popisy wokalistek z płyty „Talenty Gminy Psary”: Wiktorii Rozmus oraz Weroniki Harasimiuk. Zwieńczeniem tegorocznych obchodów była pokazowa akcja ratowniczo-gaśnicza w wykonaniu druhów z jednostki OSP Goląsza - Brzękowice.

W programie przewidziano także szereg dodatkowych atrakcji. Mieszkańcy mieli możliwość obejrzeć wystawy sprzętu pożarniczego oraz samochodów gaśniczych prezentowanych przez wszystkie gminne brygady strażackie, zobaczyć filmy o tematyce patriotycznej oraz wziąć udział w konkursie wiedzy o Konstytucji 3 Maja. Ponadto dla najmłodszych organizatorzy przygotowali kącik plastyczny i malowanie twarzy oraz poczęstunek w formie tradycyjnej polowej grochówki.

W uroczystości uczestniczyli między innymi: Wójt Gminy Psary Tomasz Sadłoń, Radni Gminy Psary z Przewodniczącym Jacentym Kubicą, Radny Rady Powiatu Marian Kozieł, kierownicy i pracownicy Urzędu Gminy w Psarach, dyrektorzy jednostek organizacyjnych gminy Psary, sołtysi, członkowie jednostek Ochotniczych Straży Pożarnych gminy Psary, prezeski Kół Gospodyń Wiejskich z członkiniami, Prezesi Klubów Sportowych, członkowie Zagłębiowskiego Koła Pszczelarzy, Koła Emerytów i Rencistów z Psar, Malinowic i Goląszy Górnej, członkowie Akcji Katolickiej, prezesi i przedstawiciele związków, stowarzyszeń oraz organizacji pozarządowych, przedstawiciele lokalnych przedsiębiorstw i ludzi świata biznesu oraz licznie zgromadzeni mieszkańcy gminy. GALERIA

Strona zrealizowana w ramach projektu z III Osi Programu Operacyjnego Polska Cyfrowa na lata 2014-2020 - „Zwiększenie stopnia oraz poprawa umiejętności korzystania z Internetu, w tym z e-usług publicznych w szczególności realizuje cel stworzenie trwałych mechanizmów podnoszenia kompetencji cyfrowych na poziomie lokalnym” 3.2 „Innowacyjne rozwiązania na rzecz aktywizacji cyfrowej” dotyczący realizacji projektu systemowego pn. „Konwersja cyfrowa domów kultury” - zadanie GOK gminy Psary: goknet-GOK Gminy Psary wita w sieci!